Stad zet in op comfortabel ouder worden en breidt aantal sociale assis­ten­tie­wo­nin­gen fors uit

Een van de krachtlijnen van het nieuwe ouderenbeleidsplan: zorgen dat elke Gentenaar zo lang mogelijk kwaliteitsvol kan wonen in zijn buurt.

Zorgen dat elke Gentenaar zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol kan wonen en leven in zijn buurt, nabije dienstverlening en zorg bieden, mensen samenbrengen en zorgen voor de zorgenden. Dat zijn de voornaamste krachtlijnen van het nieuwe ouderenbeleidsplan.

18% van de Gentenaars is ouder dan 65 jaar, 5% van de Gentenaars is 80-plusser. We leven steeds langer, en blijven langer gezond. Het ouderenbeleidsplan voor 2020-2025, ‘Gent, leeftijdsvriendelijke stad’, bevat de plannen van de Stad Gent om samen met haar partners Gentenaars te helpen om actief en comfortabel ouder te worden.

Een stad is pas leef­tijds­vrien­de­lijk als iedereen op gelijk welk moment in het leven de kans heeft om deel te nemen aan alle aspecten ervan. Zorgen dat elke Gentenaar zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol kan wonen en leven in zijn buurt, nabije dienst­ver­le­ning en zorg bieden, mensen samenbrengen en zorgen voor de zorgenden. Dat zijn de prioriteiten voor 2020-2025.

Rudy Coddens, schepen van Ouderenbeleid

Nieuwe woonoplossingen

Dat elke Gentenaar zo lang mogelijk in de best mogelijke omstandigheden zelfstandig kan blijven wonen, is het uitgangspunt. Daarom promoot de Stad woningen die vlot kunnen worden aangepast aan de veranderende noden van ouder wordende bewoners. De Stad wil ook werken aan leeftijdsvriendelijk aangelegde wijken en toegankelijke gebouwen. Er wordt gestart in de wijk Muide-Meulestede met het aanleggen van een toegankelijke route die leidt langs de belangrijke plekken in de wijk.

Als zelfstandig wonen niet kan, dan moet er meteen een passend alternatief zijn. Stad Gent zorgt, samen met partners, voor een divers aanbod van verschillende woonvormen, waaronder nieuwe oplossingen zoals een mobiele zorgwoning of cohousing.

Omdat er in Gent nood is aan betaalbare assistentiewoningen om te huren, zal het aantal sociale assistentiewoningen sterk worden uitgebreid. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen heeft Stad Gent de ambitie om het aantal op te trekken van 19 tot 141. Uniek in Vlaanderen is ook dat Gentse ouderen die naar een (sociale) assistentiewoning verhuizen in aanmerking komen voor een premie. Dankzij de premie houden ze na betaling van huur en dienstverlening voldoende over om van te leven. In de woonzorgcentra worden bovendien 14 extra plaatsen gecreëerd. Dankzij tussenkomst van OCMW Gent moeten kinderen in Gent ook nooit opdraaien voor ouders die hun verblijf niet kunnen betalen.

Nabije dienstverlening en zorg bieden

Eenzaamheid maakt ziek, en dat moet de Stad helpen voorkomen. De Stad Gent zorgt met haar netwerk van lokale dienstencentra voor activiteiten en dienstverlening dichtbij. De realisatie van een nieuw lokaal dienstencentrum in Oostakker brengt het aantal op 12 in totaal. Samen bereiken de dienstencentra meer dan 10.000 Gentenaars.

De Stad gaat ook actief op zoek naar ouderen die zorgbehoevend zijn. Vanuit de lokale dienstencentra doen professionele buurtzorgers, soms samen met vrijwilligers, jaarlijks meer dan 2.000 huisbezoeken bij kwetsbare buren. Op die manier helpt de Stad werken aan hechtere, zorgzame wijken. De gratis psychologische hulp aan huis wordt ook verder uitgebouwd.

Mensen samenbrengen

Er is heel veel sociaal kapitaal aanwezig in de stad, ook wat betreft ouderen. Zo doet 20% van de 65-plussers vrijwilligerswerk. De Stad Gent blijft dan ook inzetten op een goede ondersteuning van vrijwilligers, met extra aandacht voor kwetsbare vrijwilligers.

Het cultuuraanbod voor ouderen wordt bovendien versterkt via een samenwerking met Kunstencentrum Vooruit, en er wordt gewerkt rond het Van Eyck-jaar en de Floraliën. In de woonzorgcentra van de Stad staan tijdelijke en permanente tentoonstellingen en (gestreamde) voorstellingen gepland.

Zorgen voor de zorgenden

Thuis kunnen blijven wonen heeft een positief effect op de gezondheid en de levensverwachting. Buurtbewoners, vrienden, kennissen en mantelzorgers zijn onmisbare schakels. Met een mantelzorgloket wil de Stad Gent mantelzorgers nog meer ondersteunen en een betere samenwerking tussen formele en informele zorg mogelijk maken.

Debatcafé op 28 maart

De ontwerpnota ‘Gent, leeftijdsvriendelijke stad’ kwam tot stand na een uitgebreid participatief voortraject. Onder meer een ouderenbehoeftenonderzoek, inspraaksessies met ouderen en partnerorganisaties, en een memorandum van de seniorenraad liggen aan de basis van het ouderenbeleidsplan. Op zaterdag 28 maart is er in de voormiddag een debatcafé in het stadhuis. Op dat moment kan elke Gentenaar feedback geven op de ontwerpnota.