Sociale verenigingen kunnen met al hun vragen terecht bij nieuwe helpdesk

Om sociale verenigingen te helpen, opent de 'Verenigingswijzer' de deuren. De helpdesk werkt zowel online, telefonisch als op afspraak.

 

Om sociale verenigingen te helpen, opent de 'Verenigingswijzer' de deuren. De verenigingen kunnen er terecht met vragen rond onder meer subsidies en uitleenmateriaal. De helpdesk werkt zowel online, telefonisch als fysiek op afspraak.

De Stad Gent erkent meer dan 1.500 verenigingen. Daarnaast zijn er nog talloze burgerinitiatieven, bewonersgroepen en andere groeperingen die zich vrijwillig inzetten voor het beter samenleven in de stad. Als bestuurder van zo'n vereniging is het niet altijd makkelijk om te weten te komen wat de verplichtingen zijn, waar je materiaal kunt lenen, welke subsidies er zijn of hoe je een goed dossier schrijft. Vanaf nu kunnen zij met al hun vragen terecht bij een nieuwe helpdesk, de 'Verenigingswijzer'. Dat kan online via stad.gent/verenigingswijzer, telefonisch op 09 267 03 45, of op afspraak in het Stadskantoor aan het Woodrow Wilsonplein.

De vele Gentse mid­den­veld­or­ga­ni­sa­ties, sociale verenigingen en bur­ger­ini­ti­a­tie­ven maken dagelijks het verschil. Bij de Ver­e­ni­gings­wij­zer beantwoorden we al hun vragen en loodsen we hen door het aanbod van de Stad, want alleen met een sterk middenveld win je wedstrijden.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie en Buurtwerk

De Verenigingswijzer is in een eerste fase bedoeld voor burgerinitiatieven en sociale verenigingen (samenleving- en welzijnsthema's of doelgroepen zoals etnisch culturele minderheden, senioren, LGBTQ+, personen met een handicap). Als de helpdesk positief wordt geëvalueerd, wordt die mogelijks uitgebreid naar alle Gentse verenigingen.

Met onze vereniging en de muziek die we spelen, brengen we mensen van verschillende culturen samen. Ik heb veel geleerd van de medewerkers van de Ver­e­ni­gings­wij­zer. Niet alleen wat we moeten doen om wettelijk in orde te zijn, ook hoe we steun kunnen krijgen van de Stad of heel praktische tips om ons lan­ce­rings­mo­ment tot een succes te maken.

Nathacha Okang , Joyful Music Association