Pioniersbudget geeft nieuwe sociale initiatieven duwtje in de rug

De Stad voorziet vanaf 2022 via het pioniersbudget jaarlijks 100.000 euro om nieuwe sociale initiatieven een duwtje in de rug te geven.

De Stad Gent voorziet vanaf 2022 via het nieuwe pioniersbudget jaarlijks 100.000 euro om nieuwe sociale initiatieven die het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars bevorderen een duwtje in de rug te geven. Vanaf dit jaar gaat er in totaal ook 750.000 euro naar 24 Gentse middenveldorganisaties.

Het voorbije coronajaar zijn heel wat initiatieven ontstaan die mensen in een kwetsbare situatie proberen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan Gent Solidair, dat gratis maaltijden bereidt, of Burgerplicht, dat mensen uit de Turkse gemeenschap samenbrengt om hulp te bieden waar nodig. Het zijn dergelijke initiatieven die vanaf 2022 extra steun kunnen krijgen via het pioniersbudget. Daarnaast kunnen startende organisaties ook extra administratieve en juridische ondersteuning krijgen.

De Stad Gent gaat bovendien ook samenwerkingsovereenkomsten aan om het sociaal basiswerk te versterken. In totaal gaat er dit jaar via die overeenkomsten 750.000 euro naar 24 Gentse middenveldorganisaties. Bij de selectie werd niet over een nacht ijs gegaan. De universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven voerden op vraag van de Stad een participatief praktijkonderzoek uit om de samenwerking met het middenveld te optimaliseren, en daarna organiseerde de Stad Gent inspraakmomenten met vertegenwoordigers uit dat middenveld.

Van laagdrempelig onthaal voor kwetsbare gezinnen tot ont­moe­tings­kan­sen voor non-binaire personen: het sociaal middenveld in Gent is even divers als zijn bevolking. Na uitgebreid onderzoek en inspraak­mo­men­ten versterken we nu dit middenveld op een doordachte manier.

Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

Het Gentse middenveld is onontbeerlijk in ons sociaal beleid. Ik sloeg dan ook graag de handen in elkaar met collega De Bruycker om budgetten te bundelen en zo een extra impuls te geven aan dit middenveld. 

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid