Nieuwe leef­groep­be­ge­lei­ders zorgen voor huiselijk gevoel in stedelijke woonzorgcentra

Zij zijn het eerste contact- en aanspreekpunt voor de bewoners en hun familie, en creëren in hun leefgroep een aangename, huiselijke sfeer.

In de vijf woonzorgcentra van de Stad Gent gaan de komende weken zeven leefgroepbegeleiders aan de slag. Zij zijn het eerste contact- en aanspreekpunt voor de bewoners en hun familie, en creëren in hun leefgroep een aangename, huiselijke sfeer. Zeker in coronatijden is het net cruciaal om daarop in te zetten.

Corona heeft het leven in de woonzorgcentra duchtig door mekaar geschud. De gezondheid van de bewoners blijft hét aandachtspunt, maar fysieke en mentale gezondheid kunnen niet losgekoppeld worden van iemands sociale leefwereld. Daarom zet de Stad nu leefgroepbegeleiders in, die het eerste contact- en aanspreekpunt zullen vormen voor de bewoners en hun familie. Ze zullen ook zorgen voor een aangename sfeer binnen de leefgroepen.

Gezondheid moeten we zo ruim mogelijk definiëren. We moeten ook oog hebben voor de beleving en ervaring van de bewoners van de woonzorgcentra, hun welbevinden. Leef­groep­be­ge­lei­ders kunnen hier het verschil maken. Zeker vandaag. Zij staan de hele dag paraat voor hun leefgroep. Dat kan gaan van een gesprek, tot voorlezen of de leefruimte decoreren. Voor de bewoners kunnen ze ook brieven, mails of kaartjes schrijven. Samen met de ergotherapeut zorgen ze voor een zinvolle dagbesteding.

Vertrouwenspersoon

De leefgroepbegeleiders helpen ook bij de maaltijden. Ze zorgen ervoor dat de tafels mooi gedekt zijn, dat de keuken netjes blijft, of ze maken samen met de bewoners eten. Zo moet de leefgroepbegeleider uitgroeien tot een vertrouwenspersoon bij wie de bewoners altijd terechtkunnen. In de zorgverlening zelf (wassen van bewoners, hun dagelijkse hygiëne,...) worden de leefgroepbegeleiders niet ingeschakeld.

We kozen doelbewust voor kandidaten die communicatief sterk zijn, maar ook empathisch, sociaal en creatief zijn, en met anderen kunnen samenwerken. Onze leef­groep­be­ge­lei­ders hebben dan ook diverse achtergronden: het kan gaan om zorgkundigen, ver­pleeg­kun­di­gen, onder­houd­sme­de­wer­kers,...

Kelly de la Ruelle, zorgcoördinator Woonzorgcentrum Zonnebloem

Eerste lichting

De zeven mensen die nu zijn aangeworven, worden verspreid over de vijf stedelijke woonzorgcentra: Zonnebloem in Zwijnaarde, De Liberteyt in Wondelgem, Zuiderlicht in Mariakerke, Het Heiveld en in Sint-Amandsberg en De Vijvers in Gentbrugge. Zij vormen de eerste lichting, want het is de bedoeling dat elke leefgroep -in elk woonzorgcentrum zijn er meerdere leefgroepen- een begeleider krijgt.