Nieuw actieplan mobiliseert Gentenaars tegen racisme en discriminatie

Er is een nieuw Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025, dat slachtoffers én getuigen van racisme weerbaarder wil maken.

De Stad Gent heeft een nieuw Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025, dat onder andere slachtoffers én getuigen van discriminatie of racisme weerbaarder wil maken. Een campagne met een filmpje van Gentenaars die positief reageren op haatspraak zet de boodschap alvast kracht bij.

Stad Gent gaat undercover

Haatspraak en intimidatie komen helaas frequent voor, zowel online als in de openbare ruimte. Het is niet gemakkelijk om gepast te reageren, noch voor een slachtoffer, noch voor omstaanders. Het vergt moed en bepaalde vaardigheden.

De Stad Gent start daarom een campagne om slachtoffers én omstaanders weerbaarder te maken in zo'n situaties. In alvast één filmpje toont de Stad hoe nietsvermoedende Gentenaars de moed hadden om te reageren op haatspraak en intimidatie.

In tijden van corona weten we heel goed wat solidariteit betekent. Alleen wanneer iedereen ver­ant­woor­de­lijk­heid opneemt, krijgen we het probleem opgelost. Dat is in de strijd tegen discriminatie precies zo. We hebben echt iedereen nodig: als omstaanders mee reageren en slachtoffers incidenten steeds melden, staan we samen sterker. Daarom komen er weer­baar­heids­trai­nin­gen voor slachtoffers en omstaan­der­trai­nin­gen voor Gentenaars, politie- en stadspersoneel.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen

Actief en structureel bestrijden van racisme en discriminatie

Het nieuwe actieplan is een geïntegreerd plan dat zowel racisme als discriminatie op basis van aspecten zoals leeftijd, geaardheid of beperking aanpakt, en wordt eind januari 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd. Naast individuele Gentenaars mobiliseert het actieplan een waaier aan maatschappelijke actoren om structurele discriminatie en racisme samen te bestrijden. De aandacht gaat prioritair naar de levensdomeinen werk, onderwijs en wonen, het bestrijden van discriminatie in het nachtleven en veiligheid.

Zo is de Gentse politie een belangrijke partner die meewerkt aan tal van acties gericht op onder meer de aanpak van haatmisdrijven, op community policing en op professioneel profileren. Er komen ook een onderzoek en afsprakenkader over discriminatie in het nachtleven. Op de huisvestingsmarkt zet de Stad Gent haar aanpak met praktijktesten onverminderd verder. De Stad introduceert die ook op de arbeidsmarkt. Andere acties zijn dan weer gericht op de werkvloer van de Stad Gent zelf. En binnen het onderwijs gaat onder meer aandacht naar de rol van leraren en schoolteams als actieve partners in het bestrijden van mogelijke discriminatie.

Zoals gezegd: we hebben iedereen nodig. Kijk naar onze aanpak naar aanleiding van signalen over etnisch profileren. Samen met drie andere politiezones heeft de Gentse politie sinds kort een han­de­lings­ka­der over professioneel profileren. Via weten­schap­pe­lijk onderzoek brengen we in Gent nu ook de impact ervan in kaart. Met praktijktesten op de arbeidsmarkt zullen we zicht krijgen op discriminatie bij sollicitaties. Het echte werk komt daarna: samen met de werkgevers discriminatie helemaal wegwerken, door met elk bedrijf en elke publieke werkgever aan de slag te gaan.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen

Al jaren voortrekker in strijd tegen discriminatie

De Stad Gent investeert al jaren in een sterk antidiscriminatie- en antiracismebeleid, en doet dat als een van de voortrekkers binnen de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR). Zo was Gent een van de eerste steden in Vlaanderen en Europa die experimenteerde met praktijktesten (op de huurmarkt), een initiatief dat het aantal gevallen van discriminatie sterk deed dalen en intussen navolging kent in verschillende andere Belgische steden.

Een grondige evaluatie van het vorige actieplan (2015-2019) en van de cijfers aangereikt door onder meer Unia, vormden mee de basis voor het nieuwe actieplan. In 2019 ging 28% van de dossiers bij Unia over werk, gevolgd door 'goederen en diensten', waaronder huisvesting (27,4%), media (14,8%) en onderwijs (13,1%). Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kreeg in 2019 dan weer het meeste meldingen van vrouwen (63%). De meerderheid daarvan ging over openbare plaatsen (68%), waar zowel online- als straatintimidatie plaatsvinden.

Het actieplan is een transversaal plan waaraan het voltallige college van burgemeester en schepenen meewerkt.

Lees hier het volledige Actieplan Anti­dis­cri­mi­na­tie en antiracisme 2020-2025

Klik hier om het document te downloaden PDF (778.21 kB)