Kom op tegen discriminatie en racisme

Racisme en discriminatie zijn nooit goed te praten. Ontdek wat de Stad Gent zoal doet en hoe jij zelf kan helpen.

Meld racisme of discriminatie 

Was je getuige van racisme of ben je zelf gediscrimineerd, blijf er dan niet mee zitten. Meld het aan Unia, een onafhankelijke, openbare instelling voor gelijke kansen en tegen discriminatie. De medewerkers van Unia bieden een luisterend oor, ze informeren je over je rechten en zoeken, indien je dat wenst, mee naar een oplossing. De organisatie heeft ook een fysiek contactpunt op het Woodrow Wilsonplein 5.

Zo herken je discriminatie:

Discriminatie op basis van geslacht:

Bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kunnen zowel vrouwen als mannen terecht met een melding van discriminatie op basis van geslacht. Transpersonen en Intersekse personen kunnen er eveneens terecht met een melding gerelateerd aan genderidentiteit, -expressie en seksekenmerken.

Meld het hier

Goed reageren kan je leren. Train jezelf!

Boodschappen van haat komen meer en meer voor, zowel online als in de openbare ruimte. Het is niet gemakkelijk om gepast te reageren, niet door het slachtoffer, vaak nog minder door omstaanders.

Goed reageren op haatspraak kan je leren. De Stad Gent organiseert binnenkort omstaandertrainingen of 'bystander trainingen'.

Digitaal platform voor een veilige stad

Stad Gent stapt in 2021 mee in het 'Project Safer Cities' van Plan International. Vanaf februari 2021 kan je op een digitaal platform aanduiden waar in Gent je je ongemakkelijk, bang of onveilig hebt gevoeld en waarom. Met deze info gaat een groep Gentse jongeren aan de slag. Zij maken een sensibiliseringscampagne tegen seksuele intimidatie en geven ons stadsbestuur beleidsaanbevelingen. 

Naar het Project Safer Cities op Plan International

Een ambitieus actieplan

De Stad Gent investeert al jaren in een sterk antidiscriminatie- en antiracismebeleid, dit als een van de voortrekkers binnen de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR).

Het 'Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025' bouwt verder op het vorige actieplan (2015-2019) en beschrijft hoe de Stad Gent structureel racisme en discriminatie actief wil bestrijden. De aandacht gaat prioritair naar de levensdomeinen werk, onderwijs en wonen, het bestrijden van discriminatie in het nachtleven en veiligheid.

De acties zijn opgebouwd rond 8 thema’s:

  • Kwaliteitsvolle ondersteuning van slachtoffers
  • Haatmisdrijven en conflicthantering
  • Discriminatie in het nachtleven
  • Bestrijden van discriminatie op de huisvestingsmarkt en bevorderen van gelijke kansen
  • Bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt en bevorderen van gelijke kansen
  • Geen plek voor discriminatie op de werkvloer van de Stad Gent
  • Bestrijden van discriminatie in het onderwijs om gelijke kansen voor iedereen te bevorderen
  • Positieve beeldvorming

Samenwerking met diensten, adviesraden en stakeholders

Dit actieplan kwam tot stand in samenwerking met vele verschillende diensten, adviesraden en andere stakeholders:

Dienst Preventie voor Veiligheid, Dienst Economie, Dienst Werk, Dienst Wonen, Departement HR, Stedelijk Onderwijs Gent, Onderwijscentrum Gent, Politie Gent,Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De regie en coördinatie is in handen van Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

 

Reageren op haatspraak

Om de boodschap van antidiscriminatie en antiracisme kracht bij te zetten start de Stad Gent begin januari 2021 met een campagne om slachtoffers en omstanders weerbaarder te maken.

In een aantal opvallende 'undercover' video's (gefilmd met verborgen camera) toont de stad enkele Gentenaars op straat die de moed hadden te reageren op haatspraak en intimidatie.