Groen licht voor vijf Gentse projecten rond 'zorgzame buurten'

Vijf Gentse projecten krijgen van de Vlaamse Regering samen 400.000 euro. Bridging, een project in de Dampoort, is een van de winnaars.

Vijf Gentse projecten rond 'zorgzame buurten' krijgen van de Vlaamse Regering samen ruim 400.000 euro. Bridging, een project in de Dampoortwijk, is een van de winnaars. Mobiele wijkwerkers helpen kwetsbare mensen met psychische klachten de weg naar de juiste zorg te vinden.

De Vlaamse Regering lanceerde in juni 2021 een projectoproep 'zorgzame buurten'. Vijf projecten met de Stad Gent als trekker of als partner krijgen samen ruim 400.000 euro subsidies. Bridging is er één van. Daarbij bouwen wijkwerkers bruggen tussen bewoners van de Dampoortwijk en de geestelijke gezondheidszorg. De wijkwerkers zorgen ervoor dat kwetsbare mensen met psychische klachten de weg naar juiste zorg vinden. Ze organiseren ook activiteiten, maken psychische kwetsbaarheid bespreekbaar en helpen psychisch kwetsbare personen in de wijk integreren.

De zorg om het geestelijk welzijn van alle Gentenaars is een prioriteit binnen ons gezond­heids­be­leid. In coronatijd is daar nog meer nood aan. We zijn dan ook bijzonder tevreden met deze pro­ject­sub­si­dies. Deze projecten helpen kwetsbare buurtbewoners zorg te dragen voor zichzelf én voor elkaar.

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid

Naast Bridging krijgt ook de Troostplek subsidies, een project rond rouw in Gentbrugge. Ook De Volders, een project rond cohesie in hoogbouwblok De Volders in Nieuw Gent, kan op steun rekenen. Daarnaast vallen nog twee projecten waarbij de Stad Gent partner is in de prijzen: wijkgezondheidscentrumDe Punt start met het project Zorgzame Buurt Gentbrugge en vzw Stappen start in Sint-Amandsberg met Warm Westveld, een project dat ontmoetingsplekken in de buurt creëert.