Eerste Gentse 65-plussers ontvangen gele doos die levens kan redden

65-plussers uit Ledeberg kunnen een gratis gele doos afhalen waarmee ze in de koelkastdeur contact- en medische gegevens kunnen bewaren.

De Stad Gent lanceert samen met partners uit de zorgsector en de hulpdiensten de gele doos: een doos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens die in de koelkastdeur bewaard wordt. Het proefproject start in Ledeberg, waar 65-plussers de doos nu gratis kunnen afhalen. Als de evaluatie positief is, zal Gent als eerste Vlaamse stad de gele doos grootschalig uitrollen.

Blauwe sticker aan voordeur

De gele doos is in eerste instantie bestemd voor 65-plussers en chronisch zieke personen. Het is de bedoeling dat ze de doos met cruciale persoons-, contact- en medische gegevens in de koelkastdeur bewaren. Dat maakt de doos gemakkelijk te vinden voor hulpdiensten, die zo kostbare tijd winnen in crisissituaties. Dankzij een blauwe sticker op de binnenkant van de voordeur weten politie, brandweer en andere hulpverleners dat er zo'n gele doos in de koelkast te vinden is.

De ervaring leert dat wanneer 65-plussers in nood verkeren of vermist blijken, er veel tijd verloren gaat vooraleer hulpverleners aan de nodige informatie raken. Met de gele doos vinden ze onmiddellijk alles wat ze moeten weten om te helpen in noodgevallen. Tijd is een cruciale factor. De gele doos is een simpel maar efficiënt middel dat levens kan redden.

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, Gezondheid, Zorg en Seniorenbeleid

Ook aan huisdieren gedacht

De doos zelf bevat een ringboekje waarin de eigenaar persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische gegevens zoals allergieën kan noteren. Daarnaast kan er ook een medicatieschema in, net zoals een vermissingsfiche als er sprake is van dementie en dwaalgedrag. Er is ook aan huisdieren gedacht. Om te vermijden dat een huisdier alleen achterblijft als iemand onverwacht naar het ziekenhuis gebracht moet worden, is er een noodcontact voor de opvang van het huisdier voorzien.

Dankzij de gele doos kunnen onze hulpdiensten sneller en efficiënter optreden als iemand vermist is. De informatie in de doos ver­ge­mak­ke­lijkt het zoeken. Zo wordt er cruciale tijdswinst geboekt.

Mathias De Clercq, burgemeester

Ledeberg als proeftuin

De gele doos start als proefproject in Ledeberg. Daar wonen 1.357 65-plussers, dat is bijna 14% van alle inwoners in die wijk. Zij ontvingen allemaal een brief met meer uitleg over de gele doos en een uitnodiging om de doos gratis af te halen in lokaal dienstencentrum De Knoop of bij apothekers in Ledeberg. In De Knoop kunnen mensen hulp krijgen bij het invullen van hun persoons- en contactgegevens. Voor hulp bij het invullen van de medische gegevens is de huisarts het best geplaatst.

Na een positieve evaluatie komen ook de andere 24 Gentse wijken aan bod. Op termijn moeten alle 65-plussers de kans krijgen om zo'n gele doos in huis te halen. Voor heel Gent gaat het om ruim 43.300 mensen of 16,6% van de totale bevolking. Gent is de eerste Vlaamse stad die de gele doos zo grootschalig uitrolt.

Breed partnerschap

Voor het project werkt de Stad Gent samen met Politie Gent, Brandweer Zone Centrum en met tal van partners uit de zorgsector: de Gentse ziekenhuizen (AZ Jan Palfijn Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Maria Middelares, UZ Gent), Hogent opleiding verpleegkunde, de beroepsvereniging van apothekers KOVAG, de Huisartsenvereniging Gent, de Noodcentrale 112 - Oost-Vlaanderen, het Vlaamse Kruis, Rode Kruis Gent, en de thuiszorgdiensten (Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, Familiehulp, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent).