Campagne tijdens Gentse Feesten: "Nee is nee, enkel ja is oké"

Een uitgebreide campagne tijdens de Feesten brengt een duidelijke boodschap: seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

De Gentse Feesten moeten voor iedereen aangenaam en veilig verlopen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en elk gedrag dat grenzen van anderen niet respecteert, wordt niet getolereerd, ook niet op de Feesten. Het stadsbestuur heeft dan ook voorbereidingen getroffen.

Alle acties kwamen tot stand in samenspraak met de stedelijke werkgroepen die werken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, het kernteam Gentse Feesten en de pleinorganisatoren. Er was een groot engagement van alle partijen om hiermee aan de slag te gaan.

Bewustmaking en sensibilisering

Er is een stickercampagne met een niet mis te verstane boodschap. De stickers zijn te zien in alle toiletten en urinoirs. De pleinorganisatoren verspreiden ook twee boodschappen op de pleinen via videoschermen en herasdoeken, namelijk: ‘Nee is nee, enkel ja is oké’ en ‘Samen uit, samen thuis (zorg voor je vrienden)’. Deze boodschappen werden ontwikkeld door Safe’ n Sound in samenwerking met VAD.

We tolereren geen grens­over­schrij­dend gedrag tijdens de Gentse Feesten. We willen dat mensen van het feest genieten terwijl ze elkaars grenzen respecteren. Nee is nee, alleen een ja is ok.

Mathias De Clercq , burgemeester

Opleidingen en briefing op maat

Verschillende opleidingen werden aangeboden aan het barpersoneel en de pleinorganisatoren. Daarnaast is er een digitale opleiding die blijvend beschikbaar is voor het extra personeel dat komt werken tijdens de Feesten. Meer dan zeventig barverantwoordelijken en pleinorganisatoren volgden de fysieke opleiding. Deze training van Safe ’n Sound/VAD werd ook inhoudelijk afgestemd met Sensoa. Ook het toiletpersoneel en de gemeenschapswachten werden geïnformeerd over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en wat zij kunnen doen.

Opvang en doorverwijzing

Alle pleinorganisaties kregen ook een actieplan met duidelijke aanwijzingen over hoe zij best reageren op een melding van grensoverschrijdend gedrag. Deze actieplannen zijn voor alle medewerkers beschikbaar en liggen ook achter de bar. De pleinorganisatoren kregen ook een uitgebreider document met informatie over grensoverschrijdend gedrag, samen met een korte samenvatting van de opleiding, om te verspreiden onder het personeel.

Meldpunt

Trefpunt en Flowgent tot slot hebben een fysiek meldpunt opgericht. Dit meldpunt is er voor alle vormen van discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en intoxicatie. De Stad Gent biedt inhoudelijke ondersteuning aan beide organisaties en zorgde voor de locatie. Aan het meldpunt worden slachtoffers opgevangen en begeleid naar de hulpdiensten. De sfeerbeheerders kregen in hun basisopleiding een vorming over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zedeninspecteurs, die in nauw contact staan met het Zorgcentrum na Seksueel geweld, stemden de samenwerking ook met hen af.