Alles uit de kast om oudere en kwetsbare Gentenaars bij te staan

Zo bracht 'Gent Helpt' al bijna 1.000 vrijwilligers op de been en organiseren lokale dienstencentra maaltijden aan huis.

Door de strenge social distancing-maatregelen moeten oudere Gentenaars het plots zonder hun fysieke netwerk stellen. De Stad Gent stelt alles in het werk om hen bij te staan. Zo bracht Gent Helpt al bijna 1.000 vrijwilligers op de been, organiseren lokale dienstencentra maaltijden aan huis en krijgen senioren steun via telefoon en in de brievenbus.

Gentenaars helpen Gentenaars

De Stad Gent bundelt sinds donderdag 19 maart 2020 alle hulpvragen en -initiatieven op het platform Gent Helpt (www.stad.gent/genthelpt) en brengt hulpbehoevenden in contact met vrijwilligers. Ondertussen hebben zich al meer dan 950 Gentenaars aangemeld als vrijwilliger. Er liep een 75-tal hulpvragen binnen van Gentenaars en organisaties. De meest gestelde vragen zijn hulp om boodschappen te doen, een telefoontje voor een babbel, en hulp bij het bereiden van maaltijden of om huisdieren op te vangen en uit te laten.

De Stad Gent stelt ook twee medewerkers aan voor de noodcoördinatie tussen de Stad en de hulporganisaties. Elke vrijwilligersorganisatie kreeg intussen een eigen contactpersoon, en er is een systeem voor de verdeling van hygiënisch beschermingsmateriaal. Samen met IN-Gent werkt de Stad Gent ook aan vertalingen van info over de dienstverlening naar het Frans, Engels, Spaans, Arabisch, Turks, Roemeens, Slovaaks, Bulgaars, Farsi en Vlaamse Gebarentaal.

Naast de extra vrijwilligers die we op de been brengen, bekijken we ook hoe we medewerkers kunnen inzetten die nu tijdelijk technisch werkloos zijn om organisaties te ondersteunen. We vragen alle Gentenaars om problematische situaties te melden.

Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Vrijwilligersbeleid

Lokale dienstencentra in de bres

De elf lokale dienstencentra van de Stad Gent belden de voorbije week zo'n 2.500 oudere buurtbewoners op en leverden hulp waar nodig. Alle maaltijdgebruikers krijgen nu bijvoorbeeld ’s middags een warme maaltijd via een mantelzorger, traiteur of de dienst gezinshulp. Ook met buurtbewoners die extra begeleiding nodig hebben, staan de dienstencentra permanent in contact. Jarigen krijgen een telefoontje met gelukwensen om hen een hart onder de riem te steken.

Alle 75-plussers, in totaal 18.400 Gentenaars, kregen een brief met alle informatie over wat de lokale dienstencentra voor hen kunnen doen. Normaal vertrekken we vanuit een groepswerking, nu moeten we bezoekers apart ondersteunen en begeleiden.

Rudy Coddens, schepen van Zorg en Ouderenbeleid

Strijd tegen isolement

Isolement is niet makkelijk, zeker niet voor kwetsbare, oudere mensen. Daarom hebben de psychologen van de lokale dienstencentra een brief opgemaakt voor bezoekers die vaak alleen zijn. De brief bevat tips om psychisch weerbaar te blijven. De dienstencentra proberen ook activiteiten online aan te bieden, zoals computercursussen of bewegingslessen, of leveren pakketjes aan huis met bewegingstips, woordbrekers, geheugenoefeningen.

De Stad Gent heeft ook 227 assistentiewoningen in eigen beheer. De woonassistenten bellen alle bewoners dagelijks op met de vraag of alles oké is en of ze hulp nodig hebben. De stedelijke woonzorgcentra bekijken hoe ze het welbevinden van de bewoners kunnen stimuleren en hoe bewoners op een veilige manier contact kunnen houden met hun naasten. Ook andere ouderenorganisaties en zorginstellingen nemen bewonderenswaardige initiatieven voor het welzijn en het welbevinden van Gentse ouderen.