Tarievenlijst voor de sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R Gent/Lago Rozebroeken en Farys|TMVW

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 23 maart 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 5 mei 2023