Tarievenlijst voor de sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R Gent/Lago Rozebroeken en Farys|TMVW

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
maandag 9 mei 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 11 mei 2022