Tarievenlijst voor de sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R Gent/Lago Rozebroeken en Farys|TMVW

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 17 juni 2021
Datum van bekendmaking
vrijdag 25 juni 2021