Tarievenlijst voor de sportinfrastructuur geëxploiteerd door S&R Gent/Lago Rozebroeken en Farys|TMVW

Orgaan van goedkeuring
college van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 28 november 2019
Datum van bekendmaking
vrijdag 10 januari 2020