Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 23 juni 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 25 juni 2020

Beschrijving

De Stad Gent wenst door het subsidiëren van culturele en artistieke projecten impulsen te geven aan het stedelijk cultuurlandschap en kan daarom naast de structurele ondersteuning van cultuurspelers ook een subsidie verlenen aan culturele en artistieke projecten.