Rechtspositieregeling ouderenzorg

Orgaan van goedkeuring
Raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 22 november 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 24 november 2021

Beschrijving

Deze rechtspositieregeling is van toepassing op het voltallige personeel van de volgende OCMW-afdelingen:
- de woonzorgcentra;
- de lokale dienstencentra;
- zelfstandig wonen.

De rechtspositieregeling is niet van toepassing op de OCMW-cliënten die met toepassing van artikel 60, § 7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 tijdelijk tewerkgesteld worden in één van de bovenstaande diensten.

De bepalingen van Titel III, Hoofdstuk II ‘De aanwerving’ zijn tevens van toepassing op de externe kandidaten bij een aanwervingsprocedure.