Deontologische code voor lokale mandatarissen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Datum van goedkeuring
maandag 27 november 2023
Datum van bekendmaking
dinsdag 28 november 2023

Beschrijving

Gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en andere lokale mandatarissen staan soms voor moeilijke keuzes. Zo bijvoorbeeld als zij het algemeen belang moeten afwegen tegen persoonlijke belangen. Of als er tegenstrijdige belangen zijn. Sommige mandatarissen vervullen immers meerdere mandaten. Hoe maken zij in deze gevallen de beste keuze?

De deontologische code biedt houvast  en ondersteuning aan alle lokale mandatarissen op het gebied van integer handelen en bestuurlijke integriteit.

Volgende waarden vormen de basis voor de deontologische code:

  • Dienstbaarheid
  • Functionaliteit
  • Onafhankelijkheid
  • Openheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Zorgvuldigheid.