Bijzonder huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen beheerd
door de Cultuurdienst

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 26 september 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 28 september 2022

Beschrijving

De Stad Gent stelt bepaalde zalen die beheerd worden door de Cultuurdienst ter beschikking aan particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties, onder de voorwaarden bepaald in het algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen van de Stad Gent en in dit bijzonder huishoudelijk reglement.

Dit reglement vormt een aanvulling op het algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen van de Stad Gent (hierna: algemeen huishoudelijk reglement), dat steeds van toepassing blijft voor zover er niet van wordt afgeweken en/of het niet wordt aangevuld door de bepalingen van dit bijzonder huishoudelijk reglement.