Ondersteuning handelskernen

Stad Gent ondersteunt de handelsverenigingen in het centrum en de commerciële dekenijen buiten het centrum

Braderie Publique 2022 - handelskernen

Winkelbuurten in de Gentse binnenstad

Om het divers commercieel aanbod van de Gentse binnenstad in de kijker te zetten, creëerde PuurGent samen met de handelaars zeven winkelbuurten. Elk gebied heeft zijn eigen DNA, identiteit en commerciële naam gekozen op basis van het specifiek aanbod in de wijk. Het gaat om buurten met een uniek karakter.

Winkelbuurten/sfeergebieden zijn georganiseerd in feitelijke verenigingen of vzw’s. Elke winkelbuurt sluit aan bij de Opperdekenij en wordt zo erkend als organisatie bij de stad. De winkelbuurten worden geleid door winkelbuurt managers (2 tot 4 actieve handelaars per winkelbuurt). Elke winkelbuurt vaardigt een manager af op de Raad van Bestuur van PuurGent. Op die manier is het ganse kernwinkelgebied betrokken bij de opmaak van het actieplan en het budget van PuurGent. Via deze participatie en inspraak behoudt de stad voeling met de realiteit en wat er leeft bij de handelaars.

Om ook de herkenbaarheid van de winkelbuurten/sfeergebieden in het straatbeeld te verhogen, plaatste de stad Gent eind juni 2019 meer dan 100 straatnaamborden in de winkelstraten, net onder de officiële straatnaamborden. Samen met de groendienst wordt ook gewerkt aan meer groen in de winkelstraten. Deze citydressing leidt tot meer bomen, planten, slingers enz. op maat van de sfeergebieden en hun winkelstraten. 

Jaarlijks wordt een samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen PuurGent en de winkelbuurten/sfeergebieden. Elk sfeergebied ontvangt in 2021 een toelage van €3.000 voor de uitvoering van de dagelijkse werking. Daarnaast kan elk sfeergebied een extra financiële ondersteuning van maximaal € 4.000 ontvangen bij het uitwerken van handelsinitiatieven vanuit het sfeergebied.

Handelsverenigingen buiten het centrum

Naast de winkelbuurten in de Gentse binnenstad bestaan er ook commerciële dekenijen, zowel in als buiten het centrum. Naar de handelsverenigingen buiten het centrum gaat er jaarlijks in totaal 21.000 euro naar zes commerciële dekenijen, zijnde Dampoortstraat, De Kerfstok (Lange Violettestraat), Ledeberg, Twee Poorten, Wondelgemstraat en Nieuw Gent (in oprichting). Dat betekent concreet dat zes actieve commerciële dekenijen elk 3.500 euro per jaar krijgen. 2.000 euro daarvan dient voor de jaarwerking. Een commerciële dekenij kan daarnaast 1.500 euro extra krijgen als ze activiteiten organiseert ter promotie en ondersteuning van haar winkelgebied, zoals braderieën, tombola's, rommelmarkten, nieuwjaarsrecepties, ...

Elke winkelbuurt sluit aan bij de Opperdekenij en wordt zo erkend als organisatie bij de Stad

Wil je zelf actief meewerken aan de activiteiten voor jouw buurt, of heb je een idee dat je wil uitwerken? Contacteer dan jouw sfeergebiedmanager of de commerciële dekenij uit jouw buurt:

Gent Central : John Lammertyn, info@gentcentral.be
SOGO : Patrick Decorte patrick.decorte@koedefoedre.be
Linkeroever : Jos Lips, info@gentlinkeroever.be
Quartier Sint-Pieters: Julie Haemerlinck, julie@st-pierre.be
Rond Sint-Jacobs : Dymphne Poppe, dymphne.poppe@gmail.com
Côté Culture : Maaike Verweeën, maaike.kleedt@gmail.com
East District: Carine Poelmancarine@parole.gent

Commerciële dekenijen buiten het centrum: http://opperdekenijgent.be/commerciele-dekenijen-niet-gent/