Alles over PuurGent

Opdracht, doelstellingen, actieplan en wie is wie

Opdracht PuurGent

Ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke horecazaken

Hoe werkt PuurGent?

PUUR GENT is de commerciële naam voor vzw BIG.
BIG staat voor Business Improvement District Gent en is een zgn. EVA, een Extern Verzelfstandigd Agentschap. In een EVA zetelen enerzijds de politieke vertegenwoordigers en anderzijds bestuurders van handelaarsverenigingen.

De beleidskeuzes die worden gegoten in het jaaractieplan van PUUR GENT worden vastgelegd door de Algemene Vergadering en in uitvoering gebracht door de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Grote acties van PUUR GENT zijn:

 • Organisatie van de eindejaarsverlichting.
 • Organisatie en promotie van Braderie Publique.
 • Organisatie en promotie van de koopzondagen.
 • Organisatie en opvolging van handelsinitiatieven en steun bij wegenwerken.

PUUR GENT wordt hiervoor volledig gefinancierd door de Stad Gent.

Doelstellingen

PuurGent heeft tot doel het imago van Gent als winkel- en horecastad in zijn totaliteit en dat van de deelgebieden te versterken, door:

 • De efficiënte promotie, profilering en uitbouw op regionaal, nationaal en internationaal vlak van Gent als sfeervolle en authentieke winkel- en horecastad.
 • Beheer winkelgebied: het winkelgebied wordt beheerd met een gemeenschappelijke visie en aanpak, maar met oog voor de diversiteit binnen de verschillende sfeergebieden. In samenspraak met de handel en horeca wordt een gedragen strategie en aanpak uitgebouwd die het ganse gebied ten goede komt en verder reikt dan louter promotionele acties. Dit gebeurt binnen de krijtlijnen van het beleid dat door de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen wordt uitgetekend. Het beheer van het openbaar domein blijft de exclusieve bevoegdheid van Stad Gent.
 • Het actief ondersteunen van Gentse middenstand en horeca: het agentschap verbindt er zich toe zijn opdrachten, zoals opgesomd in het activiteitenplan te realiseren

Wie is wie bij PuurGent?

Zakelijke coördinatie: Stephanie Van Lancker

Leden van de Algemene Vergadering:

Gemeenteraad

 • Sofie Bracke
 • Christiaan Van Bignoot
 • Bram Van Braeckevelt
 • Filip Watteeuw
 • Bert Misplon
 • Joris Vandenbroucke
 • Anne Schiettekatte
 • Veli Yüksel
 • Sandra Van Renterghem
 • Johan Deckmyn
 • Tom De Meester

Handelsverenigingen

 • Jos Lips
 • Gerda Bosschem
 • Jan De Clercq
 • Tineke De Rijck
 • Karlien Erregat
 • Hera Genbrugge
 • Christine Mattheeuws
 • Tim Joiris
 • Ann Ieven
 • Yves Vandewal
 • Florent Van Hecke

Leden van de Raad van Bestuur:

Gemeenteraad

 • Sofie Bracke
 • Christiaan Van Bignoot
 • Yves De Moor
 • Cengiz Cetinkaya
 • Joris Vandenbroucke
 • Bart De Bleser
 • Sandra Van Renterghem
 • Johan Deckmyn
 • Sonja Welvaert

Handelsverenigingen

 • Jan De Clercq, LVZ
 • Geert Maes, Opperdekenij
 • Christine Mattheeuws, NSZ
 • Tim Joiris, Horeca Vlaanderen
 • Karlien Erregat, Unizo
 • Ann Ieven, Comeos
 • Eric Van den Bussche, Opperdekenij
 • Yves Vandewal, KUM

Leden van het Dagelijks Bestuur:

 • Karlien Erregat
 • Geert Maes
 • Sofie Bracke
 • Els De Leeuw

Communicatie en praktische coördinatie:

 • Marijke Vansteenkiste
 • Céline Morris
 • Lode Van Der Schueren