Project Tondelier

530 woningen in een autoluwe, kindvriendelijke wijk rondom een park, tussen Gasmeterlaan en Blaisantvest.

Project in ’t kort

In uitvoering
Rabot - Blaisantvest
 • Sport
 • Wonen
 • Erfgoed
 • Openbaar groen en begraafplaatsen

Dit project maakt deel uit van het programma Bruggen naar Rabot

Al klaar

 • Bouwfase 1: gebouwen Nieuwe Molens Gent (51 appartementen) en Krono Gent (36 appartementen).
 • Tondelierlaan (2018)
 • Restaurant Maste / Bakkerij Mastel onderin gebouw Nieuwe Molens Gent (2019).
 • Buurtsporthal Tondelier in de onderste laag van Krono Gent (2019). 
 • Rabotpark is verdubbeld en sluit aan op Tondelierpark

Bezig

 • Bouwfase 1: gebouw Edouard (22 appartementen)
 • Bouwfase 2: gebouwen Ganda, Bavo en Flora (48 appartementen)
 • Renovatie van de 2 enige gashouders die in Vlaanderen zijn overgebleven

Weldra

 • Bouwfase 3: gebouwen Minard en Artevelde

Nog gepland

 • Kinderdagverblijf
 • Jeugdlokaal

106 budgetappartementen

In deze woonwijk komen her en der budgetappartementen. Die zijn te koop met ruim 20% korting op de marktprijs. Kandidaat-kopers die aan bepaalde criteria voldoen, moeten tijdens de inschrijfperiode een dossier indienen. Vul de budgettest in op www.budgetwoningen.gent en u weet of u in aanmerking komt. Momenteel zijn er al 36 budgetappartementen gebouwd of verkocht.

Locatie