Project Wit­te­link­straat

Stad Gent plant, samen met Farys, de integrale heraanleg van de Wittelinkstraat.

Toekomstbeeld Wittelinkstraat
Toekomstbeeld Wittelinkstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Bloemekenswijk
Wegenwerken

Projectzone

  • volledige Wittelinkstraat, inclusief aansluiting met Eeklostraat

Aandacht voor klimaat en aangename leefomgeving

  • minder verharding
  • meer groeninbreng door groenzones en bomen te voorzien
  • aanleg middeneiland als groene zone met ruimte voor ontmoeten
  • meer ruimte voor ontmoeten en spel dankzij aanleg als woonerf

Woonerf

We leggen de Wittelinkstraat aan als woonerf. 

Concreet betekent dit dat:

  • de verhoogde voetpaden verdwijnen en voetgangers en fietsers de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken
  • auto's te gast zijn in deze straten
  • de snelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 20 km/uur
  • de veiligheid voor voetgangers en fietsers een pak verhoogt dankzij deze inrichting

Riolering

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. Meer informatie hierover vind je op de website van Farys: www.farys.be (zoekterm: afkoppelen).

Timing en nutswerken

De volgende stappen zijn het aanvragen van een omgevingsvergunning in 2023 op basis van de plannen en het opstarten van de coördinatie met de nutsmaatschappijen. Daarna beginnen we met de opmaak van het uitvoeringsdossier.


We plannen de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de loop van 2025. Deze richtperiode is nog ver in de toekomst en dus onder voorbehoud. Een exacte uitvoeringsdatum is momenteel nog niet gekend. Voor de start van de werken ontvang je als buurtbewoner sowieso nog een tweede bewonersbrief met alle praktische informatie.

Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). U ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.

Lees hier de aanpassingen

aan het voorontwerplan in deze infobrief PDF (149.35 kB)

Bekijk hier

het voorontwerpplan PDF (1.72 MB)

Locatie