Het Wolterspark

Project vernieuwing van het Wolterspark

We vernieuwen het Wolterspark. De werken starten in de eerste helft van 2024 en lopen tot eind 2024.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Dampoort, Macharius - Heirnis
  • Ontmoeten
  • Jeugd
  • Ouderen
  • Openbaar groen en begraafplaatsen

Dit project maakt deel uit van het programma En Route

Samen met de buurtbewoners dachten we na over de heraanleg van het park. Tijdens een inspraaktraject verzamelden we meningen en ideeën van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. We kregen belangrijke signalen zoals de nood aan voldoende speelelementen, een groot grasveld als rust- en voetbalplek, petanquebanen en meer en betere wandelpaden. Veel buurtbewoners vonden het ook belangrijk dat het park open en overzichtelijker wordt.

Dit en nog veel meer ideeën namen we mee bij het uittekenen van de eerste schetsen die we in april 2021 voorstelden tijdens een inspraakwandeling in het park. Op basis van dit plan ging De Stad opnieuw in gesprek met de buurt. 

Van begin mei 2021 tot aan de zomer van 2021 werkt de Groendienst aan een gedragen en gedetailleerd ontwerpplan. Hierin werden de opmerkingen vanuit de buurt op het basisplan verwerkt, waar mogelijk. Van tweede kwartaal 2022 tot eind 2023 volgen dan de vergunnings- en aanbestedingsdossiers. Als alles meezit, starten de werken in de eerste helft van 2024 en lopen ze tot eind 2024. Vanaf dan kan de buurt genieten van een volledig hernieuwd Wolterspark.

Situering

Het Wolterspark ligt naast het Scheldeoord en grenst aan de Wolterslaan en de Denderlaan, naast de spoorweg.

 

Locatie