Project Tuinwijk de Warande

De Stad Gent en Farys plannen de integrale heraanleg van Tuinwijk de Warande.

Toekomstbeeld Tuinwijk de Warande

Project in ’t kort

In voorbereiding
Gentbrugge
Wegenwerken

Projectzone

We vernieuwen Tuinwijk de Warande integraal. Dit betekent dat we zowel het wegdek, het voetpad en de riolering aanpakken. De doorsteek naar de Theofiel de Jaegerstraat vernieuwen we in betonstraatstenen en waar mogelijk plaatsen we bomen in groenzones.

Aanleg als woonerf

We leggen jouw straat aan als woonerf. Concreet betekent dit dat:

  • we een rijloper in beton aanleggen met grasdallen ertussen
  • de verhoogde voetpaden verdwijnen en voetgangers en fietsers de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken
  • auto's te gast zijn in deze straten
  • de snelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 20 km/uur
  • er meer ruimte komt voor ontmoeten dankzij zitbanken verspreid in de straat
  • de veiligheid voor voetgangers en fietsers een pak verhoogt dankzij deze inrichting

Aandacht voor veiligheid en groen

Veiliger

De huidige verhoogde voetpaden verdwijnen waardoor voetgangers de hele breedte van de straat kunnen gebruiken. Dankzij deze gelijkgrondse aanleg zonder boordstenen, verhoogt de veiligheid voor voetgangers enorm. Daarenboven creëren we verschillende veilige doorlopende voetpaden aan de uiteinden van de straat (kant Achterdries en kant Jules van Biesbroeckstraat).

Om de toegankelijkheid naar de woningen te blijven garanderen, leggen we comfortabele verharding aan langs alle huizen.

Om het gemotoriseerd verkeer in de straat af te remmen, plaatsen we twee rijbaankussens.

Groener

In de straat zetten we maximaal in op vergroening om tegemoet te komen aan de huidige klimaatuitdagingen en om jouw leefomgeving nog aangenamer te maken. Dit extra groen zal vooral tot uiting komen in de groenstroken, waar we bomen en lang gras plaatsen tussen de parkeerplaatsen.

Nieuwe geveltuinen tegen de woningen zullen de straat doen opfleuren. De bestaande lage muurtjes van de voorgeveltuinen verwijderen we om enerzijds plaats te maken voor jouw vernieuwde geveltuin en anderzijds om een vlotte en comfortabele toegang tot jouw woning te verzekeren.

Meer ontharding

Ontharding is een belangrijk aandachtspunt in dit project dat ook de klimaatrobuustheid versterkt. In dit project is de totale oppervlakte 3331 m2 waarvan slechts 151 m2 onverhard(4,5 %). In de toekomstige aanleg zorgen we voor 998 m2 onverharde oppervlakte in de vorm van groenvakken (30 %). 193 m2 leggen we aan in halfverharding met grasdallen in de centrale strook. Zo zal er nog slechts 2140 m2 verharde oppervlakte in de nieuwe omgeving zijn.

De riolering wordt grondig vernieuwd

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. WoninGent maakt hiervoor de nodige afspraken met de nutsmaatschappijen. Hiervoor hoef je dus zelf als bewoners niets te ondernemen.

Bekijk hier de infobrochure

over de ontwerpplannen van uw straat. PDF (1.6 MB)

Lees hier het verslag van de bewonersvragen

over de aanleg van tuinwijk De Warande PDF (142.03 kB)

Locatie