Project Smalleheerweg fietspad

De Stad Gent vormt de brug over de R4 om naar een fietsbrug.

280093-20180515_AV_fietspad Ter Durmenpark2-fb9680-original-1526385199.jpg
Referentiebeeld

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oostakker
Wegenwerken

Context

De Stad Gent vormde de autobrug over de R4 ter hoogte van de Smalleheerweg om naar een fietsbrug. In navolging van deze maatregel wordt nu ook de zuidelijke helling naar de brug aangepast.

Door het omvormen van de brug over de R4 ter hoogte van de Smalleheerweg van een autobrug naar een fietsbrug zijn aanpassingen aan de wegenis nodig. Aan de zijde van Volvo staat Sogent in voor het aanpassen van de helling, binnen het dossier voor de ontsluiting van het industriepark “Oostakker Noord”. De andere helling vormen we om naar een fietspad en we richten ook het kruispunt met de Korteheerweg en de Vossenbergstraat veiliger in.

Projectgebied

  • het stuk Smalleheerweg vanaf de R4 tot aan de Groenstraat, inclusief het kruispunt met de Korteheerweg en de Vossenbergstraat.

Breed fietspad en veiliger kruispunt

  • het fietspad leggen we aan in geveegd beton van 4 meter breed tot aan het kruispunt met de Korteheerweg en de Vossenbergstraat
  • dit kruispunt maken we veiliger door het in te snoeren op basis van de draai- en rijbewegingen van de brandweer en van Ivago
  • de fietsas krijgt voorrang op de aangesloten woonstraten en leggen we aan in een asfaltverharding
  • de opritten naar de percelen voeren we uit in grijze betonstraatstenen
  • de meest oostelijke aantakking maken we open i.k.v. overzichtelijker en veiliger kruispunt
  • de aantakking aan het kruispunt met de Vossenbergstraat sluiten we af wat wat het kruispunt overzichtelijker maakt en waardoor we het nieuwe fietspad ook veilig aansluiten
  • fietsers, voetgangers en de brandweer krijgen een verbinding in geveegd beton van 3 meter breed met een uitbreiding in grindgazon in functie van de brandweer
  • de centrale aantakking van de Smalleheerweg krijgt een groene aanleg.

Dankzij deze ingrepen ontharden we meer dan 1000 m2, waardoor we tegemoetkomen aan de klimaatdoelstellingen en de leefomgeving nog aangenamer maken.

Parkeren

Binnen het projectgebied liggen geen parkeerplaatsen. We voorzien dan ook geen nieuwe parkeerplaatsen.

Riolering

Bij dit project leggen we de riolering niet opnieuw aan. We sluiten de wadi’s wel aan op de bestaande riolering. Wadi’s zijn infiltratievoorzieningen waardoor het regenwater makkelijk in de grond kan dringen.

Timing

We plannen deze werken eind 2023. Deze richtperiode is onder voorbehoud. Een exacte uitvoeringsdatum is momenteel nog niet gekend. Voor de start van de werken ontvang je als buurtbewoner sowieso nog een tweede bewonersbrief met alle praktische informatie.

De infobrief over het ontwerpplan

lees je hier PDF (454.59 kB)

Locatie