Toekomstbeeld Noendries
Toekomstbeeld Noendries

Project Noendries en omgeving

De Stad Gent zal samen met FARYS de Noendries en omgeving integraal heraanleggen.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Zuid, Nieuw Gent - UZ
Wegenwerken

Welke straten?

 • Fritz de Beulestraat
 • Joos Lambrechtstraat
 • Frank Baurstraat
 • Jules Boulvinstraat
 • Noendries
 • Moutstraat
 • Toemaattragel
 • deel van de Ruststraat ter hoogte van kruispunt met Noendries
 • rondpunt in de Ottergemsesteenweg

Aard van de werken

De Stad Gent vernieuwt, samen met Farys, bovenstaande straten. Dit betekent dat we een nieuw rioleringsstelsel aanleggen en het wegdek herinrichten.

Veiligheid

Veiligheid voor de zwakke weggebruiker staat centraal in dit ontwerp. Zo voorzien we een veilige oversteekplaats in de Moutstraat en fietssuggestiestroken en leggen we een deel van het projectgebied aan als woonerf.

Woonerven

 • Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel.
 • Het snelheidsregime is er 20 km/uur.
 • Voetgangers hebben voorrang, auto’s zijn er te gast

Aandacht voor groen

In het nieuwe ontwerp willen we de woon- en leefomgeving nog aangenamer maken door meer groen te voorzien in het straatbeeld.

Het ontwerp

Timing en nutswerken

Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt je tijdig op de hoogte.

Uitstel start werken

Lees hier de meest recente bewonersbrief PDF (423.59 kB)

Locatie