Toekomstbeeld Nieuwpoort
Toekomstbeeld Nieuwpoort

Project Nieuwpoort en omgeving

De Stad Gent, Farys, Aquafin en Luminus starten met de volledige heraanleg van Nieuwpoort en omgeving.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Binnenstad
Wegenwerken

Projectgebied

 • Nieuwpoort
 • Oude Schaapmarkt
 • Houtbriel
 • Sint-Jansdreef
 • Volmolenstraat

In gesprek met de bewoners

Op dinsdag 29 mei 2018 werd een inspirerend ontwerpatelier georganiseerd voor de inwoners van de straten in het projectgebied:

 • ze gaven er aan wat zij belangrijk vinden in hun buurt: mobiliteit, handel, groen, milieu, spelen, rust, water enz.
 • ​ze kregen een overzicht van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een goed ontwerpplan
 • ze legden hun ideeën voor en gaven aan waarmee het ontwerp, volgens hen, best rekening houdt

Al die ideeën dienden als inspiratie voor de verdere uitwerking van een voorontwerpplan.

Ontwerp

Dit voorontwerpplan werd voorgesteld tijdens een informatievergadering op 19 december 2019. De belangrijkste krachtlijnen vindt u hieronder:

 • Aangename leefomgeving met kwaliteit voor voetgangers en fietsers
  • Inrichting projectgebied als woonerf
  • Zichtbaarheid op hoeken van de straat i.f.v. fietsers en extra fietsenstallingen in de straten
  • Voldoende vrije open ruimte met plantvakken
 • Aandacht voor klimaatadaptatie
  • Insijpeling van regenwater in bodem mogelijk maken
 • Aandacht voor veiligheid voor elke weggebruiker
  • aan de hand van een verkeersveilige ruimte (cfr. woonerfprincipe)
  • asverschuivingen als snelheidsremmers
 • Aandacht voor groen in het straatbeeld
  • Vergroening waar mogelijk, met respect voor markante gevels
  • Brede straatgeveltuinen in de straten die dit toelaten
  • Impact groeninbreng in functie van parkeren matigen

Timing

De nutswerken zijn ondertussen uitgevoerd. De heraanlegwerken zullen, onder voorbehoud van onvoorziene weers- en/of werfomstandigheden, starten in de loop van september/oktober 2023.

Bewonersbrief over de start van de werken in de Volmolenstraat

Brief van 14 september 2023 PDF (254.7 kB)

Presentatie infoavond over de start van de werken

van 7 september 2023 PDF (8.4 MB)

Benieuwd naar het ontwerpplan van Nieuwpoort en omgeving?

Bekijk het hier! PDF (1.63 MB)

Locatie