Project Nieuwpoort en omgeving

De Stad Gent, Farys, Aquafin en Luminus zijn gestart met de volledige heraanleg van Nieuwpoort en omgeving.

Toekomstbeeld Nieuwpoort
Toekomstbeeld Nieuwpoort

Project in ’t kort

In uitvoering
Binnenstad
Wegenwerken

Hoe zal de nieuwe omgeving eruit zien:

Uitgangspunten van het ontwerp

 • Aangename leefomgeving met kwaliteit voor voetgangers en fietsers
  • Inrichting projectgebied als woonerf
  • Zichtbaarheid op hoeken van de straat i.f.v. fietsers en extra fietsenstallingen in de straten
  • Voldoende vrije open ruimte met plantvakken
 • Aandacht voor klimaatadaptatie
  • Insijpeling van regenwater in bodem mogelijk maken
 • Aandacht voor veiligheid voor elke weggebruiker
  • aan de hand van een verkeersveilige ruimte (cfr. woonerfprincipe)
  • asverschuivingen als snelheidsremmers
 • Aandacht voor groen in het straatbeeld
  • Vergroening waar mogelijk, met respect voor markante gevels
  • Brede straatgeveltuinen in de straten die dit toelaten
  • Impact groeninbreng in functie van parkeren matigen
 • Respect voor historische elementen
  In de Volmolenstraat legde het archeologisch onderzoek de restanten van een oude volmolen bloot. Die wordt geïntegreerd in het nieuwe straatbeeld. ​​​​​

Ontwerpplannen

Plan 1: Nieuwpoort huisnummers 2 tot 37

Plan 2: Nieuwpoort huisnummers 36 tot 57 + Volmolenstraat huisnummers 1 tot 11

Plan 3: aangepast ontwerp Volmolenstraat

Plan 4: Houtbriel huisnummers 2-17

Plan 5: Oude Schaapmarkt huisnummers 1-15

Plan 6: Oude Schaapmarkt huisnummers 11-15 + Sint-Jansdreef huisnummers 2 tot 22

Meer weten over het aangepaste ontwerpplan van de Volmolenstraat?

Timing

De werken zijn gestart op 25 september 2023.

Wat vooraf ging

Ontwerpatelier 29 mei 2018

Op dinsdag 29 mei 2018 werd een inspirerend ontwerpatelier georganiseerd voor de inwoners van de straten in het projectgebied:

 • ze gaven aan wat zij belangrijk vinden in hun buurt: mobiliteit, handel, groen, milieu, spelen, rust, water enz.
 • ​ze kregen een overzicht van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een goed ontwerpplan
 • ze legden hun ideeën voor en gaven aan waarmee het ontwerp, volgens hen, best rekening houdt

Al die ideeën dienden als inspiratie voor de verdere uitwerking van een voorontwerpplan.

Voorstelling ontwerpplan 19 december 2019

Het voorontwerpplan werd voorgesteld tijdens een informatievergadering op 19 december 2019. 

Bekijk hier de presentatie over de voorontwerpplannen

Start van de werken 7 september 2023

Bekijk hier de Presentatie van de infoavond over de start van de werken op 7 september 2019.

Bewonersbrief start werken Volmolenstraat van 14 september 2023

Bewonersbrief van 19 december 2023- een stand van zaken van de werken

Voorstelling aangepast ontwerpplan Volmolenstraat 22 februari 2024

Het aangepast ontwerpplan werd voorgesteld tijdens een informatievergadering op 22 februari 2024.

Uitnodiging extra informatiemoment 22 februari 2024

 

Projectgebied

Het project omvat de volgende straten:

 • Nieuwpoort
 • Oude Schaapmarkt
 • Houtbriel
 • Sint-Jansdreef
 • Volmolenstraat

Locatie