Project Nek­kers­putstraat en omgeving

De Stad Gent en FARYS leggen de Nekkersputstraat en omgeving opnieuw aan.

Toekomstbeeld heraanleg Nekkersputstraat en omgeving
Toekomstbeeld heraanleg Nekkersputstraat en omgeving

Project in ’t kort

In uitvoering
Brugse Poort - Rooigem
Wegenwerken

Projectgebied

  • Nekkersputstraat
  • Peerstraat
  • Druifstraat
  • Bellefleurstraat
  • Perzikstraat
  • Nimfenstraat
  • Folke Bernadottestraat
  • Jozef De Veusterstraat
  • Kraaidam (deel)

Aandacht voor klimaat en groen

Het ontwerp zet in op vergroening en een zo goed mogelijke afwatering. Er komen plantvakken met bomen tussen de parkeerstroken, waar mogelijk. Er komen ook doorlopende groenstroken tussen het voetpad en de parkeerstroken, waar mogelijk. De parkeerstroken leggen we aan in kasseien met waterdoorlatende opbouw:
in de de Nekkersputstraat, de Peerstraat, de Druifstraat, de Bellefleurstraat, de Perzikstraat, de Nimfenstraat en de Folke Bernadottestraat.

Veilige voetpaden en schoolomgevingen

De voetpaden zijn zo breed mogelijk ontworpen en de rijwegen worden aangelegd in asfalt. Ter hoogte van school Het Kriebelhuis creëren we een asverschuiving die dienst doet als extra snelheidsremmer. Ter hoogte van school De Boomhut maken we de omgeving verkeersveiliger, een mini-parkje met zitbanken en wadi's bepaalt er het straatbeeld. Een wadi is een verlaagde groenzone waar regenwater de kans krijgt om traag in de bodem te dringen.

Extra fietsenstallingen

Het project heeft aandacht voor voldoende en bijkomende fietsenstallingen, in het bijzonder aan zwembad Rooigem.

Doortrekken 'rode loper'

Het ontwerp trekt de 'rode loper' die nu al door de Brugse Poort loopt, verder door in de Druifstraat. De 'rode loper' is een veilige en verkeersluwe as doorheen de wijk. In de aanleg is veel aandacht voor spelprikkels.

De Jozef De Veusterstraat en een deel van de Kraaidam aangelegd als woonerf

De weg wordt aangelegd met een tweesporenweg, aan één zijde komen wadi's met bomen. Aan de andere zijde komt er een groenzone met bomen en met parkeerplaatsen aangelegd in kasseien.

Grondige vernieuwing van de riolering

FARYS legt een gescheiden rioleringsstelsel aan, zo wordt het afvalwater en het regenwater apart van elkaar afgevoerd.

Timing en nutswerken

De nutswerken (werken aan water, elektriciteit, telecommunicatie,…) gebeuren steeds voor de eigenlijke wegen- en rioleringswerken. Ze zijn gestart in 2020 en zijn ondertussen afgerond. De wegen- en rioleringswerken zijn begin 2023 gestart en duren tot eind 2024, onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden.

Afkoppelen

Meer informatie over afkoppelen, het scheiden van afval- en regenwater, en over subsidies voor afkoppelen vindt u hier.

 

Lees hier de meest recente bewonersbrief

over de vervroegde opstart van fase 3 van de werken PDF (420.65 kB)

Benieuwd naar het meest recente plan?

Bekijk het hier! PDF (10.71 MB)

Benieuwd naar de infobrochure over de start van de werken?

Lees ze hier PDF (2.74 MB)

Locatie