Project natuur­be­heer­plan De Zandbergen

Hoe zullen we De Zandbergen in 2023-2047 beheren en ontwikkelen? We maken hiervoor natuurbeheerplan op.

Project in ’t kort

In uitvoering
Wondelgem

De Zandbergen is een vrij jong, avontuurlijk en natuurrijk bos van 6 hectare, dat is ontstaan op een grondophoping naast de begraafplaats in de Viaductstraat. 

In 2022-2023 maakten we een natuurbeheerplan voor De Zandbergen op. Dit beheerplan beschrijft hoe we de komende 24 jaar De Zandbergen verder gaan beheren en ontwikkelen. Een beheerplan regelt ook de toegankelijkheid van het gebied, waar je wel en niet mag wandelen of fietsen, waar de vrij toegankelijke delen zijn ...

Buurtbewoners en andere geïnteresseerden konden tijdens de consultatieperiode van 1 april tot en met 30 april 2023 het ontwerp inkijken en bezwaren, suggesties of opmerkingen geven op het plan.​

Na goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos is het plan geldig voor 24 jaar.

 

tijdslijn

Welke stappen doorloopt project Natuurbeheerplan De Zandbergen?

Na goedkeuring zal het natuurbeheerplan geldig zijn voor de komende 24 jaar (2023-2047).

  • Het college voor burgemeester en schepenen keurde het ontwerp goed op 19 januari 2023.
  • Daarna diende het studiebureau het ontwerp-natuurbeheerplan in bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Na een controle op volledigheid (30 dagen) kon de publieke consultatieperiode (ook 30 dagen) starten.
  • De publieke consultatie liep van 1 april tot en met 30 april 2023.

Om buurtbewoners en bosgebruikers zo goed mogelijk te informeren, gaf de Groendienst op zondag 23 mei 2022 een toelichting over en een analyse van het nieuwe natuurbeheerplan in opmaak. Daarna trokken we samen het bos in en gingen we in gesprek over het dagelijks gebruik van het bos. Het ontwerp werd hierna door het studiebureau gefinaliseerd. Waar mogelijk werd met de opmerkingen rekening gehouden.

Locatie