Project Molenwalstraat (deel)

Stad Gent plant, samen met Farys, een integrale heraanleg van het doodlopend deel van de Molenwalstraat.

Toekomstbeeld Molenwalstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Mariakerke, Wondelgem

Projectzone

  • het doodlopend deel van de Molenwalstraat, vanaf het kruispunt met de Braambezielaan.

Aandacht voor klimaat en aangename leefomgeving

  • minder verharding
  • meer groeninbreng door groenzones en bomen te voorzien
  • meer focus op water in de leefomgeving dankzij de aanleg van wadi's
  • meer ruimte voor ontmoeten en spel dankzij aanleg als woonerf

Woonerf

We leggen dit deel van de Molenwalstraat aan als woonerf. 

Concreet betekent dit dat:

  • er een rijweg komt in betonstraatstenen
  • de verhoogde voetpaden verdwijnen en voetgangers en fietsers de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken
  • auto's te gast zijn in deze straten
  • de snelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 20 km/uur
  • de veiligheid voor voetgangers en fietsers een pak verhoogt dankzij deze inrichting

Riolering

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. Als je in een gesloten bebouwing woont, moet je je regenwater van de voorste dakhelft aansluiten op de regenwaterriolering. Meer informatie hierover vind je op de website van Farys: www.farys.be (zoekterm: afkoppelen).

Communicatie

 

 

Timing en nutswerken

De vermoedelijke uitvoeringsdatum van de wegen- en rioleringswerken is voorzien in 2025. Dit onder voorbehoud van een vlot verloop van dit dossier. De Stad Gent brengt je tijdig op de hoogte.

Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). Je ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.

Bekijk hier het ontwerpplan

van dit deel van de Molenwalstraat PDF (925.54 kB)

Locatie