Project Moerstraat

Gent, Nevele en Deinze plannen samen met FARYS een vernieuwing van de Moerstraat en de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel.

Project in ’t kort

Ontwerp

De Moerstraat behoudt haar bestaande breedte en wordt geheel vernieuwd in een betonverharding. Aan beide zijden komen er greppels en de wegbermen worden versterkt met grasbetontegels. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het afvalwater van het regenwater gescheiden wordt. De Stad Deinze herbekijkt momenteel de heraanleg op haar grondgebied. Wanneer deze oefening afgerond is, kan men gezamenlijk overgaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Afkoppelingen

Bij de aanleg van een gescheiden stelsel op het openbaar domein, verplicht de wetgeving ook de scheiding op privaat domein. Dat zijn de zogenaamde afkoppelingen en dit betekent dat het regenwater afkomstig van dakoppervlakten en verharde oppervlakten wordt gescheiden van het afvalwater.

Meer weten over dit project?

Bekijk de presentatie over de geplande heraanleg PDF (826.89 kB)

Locatie