Project Jean-Baptiste de Gieylaan

De Stad Gent, De Pinte en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Jean-Baptiste de Gieylaan.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sint-Denijs-Westrem - Afsnee
Wegenwerken

Projectzone

  • Jean-Baptiste de Gieylaan (Gent) / Baron de Gieylaan (De Pinte) (vanaf rondpunt Kortrijksesteenweg tot aan de Keistraat)
  • Kruispunten Steppestede, Hemelrijkstraat, Duiverstraat en Klossestraat met Jean-Baptiste de Gieylaan

Ontwerp en mobiliteit

  • Comfortabele en brede voetpaden
  • Eenrichtingsfietspad aan beide zijden (tussen rotonde 'Drie Sleutels' en de Klossestraat) gaat over in dubbelrichtingsfietspad aan de kant van Gent, vanaf de Klossestraat in de richting van De Pinte
  • Rijweg in asfalt
  • Asverschuivingen om verkeer te remmen

Groen

  • Bomen waar mogelijk om een laaneffect te creëren
  • Groenzones aan de kruispunten en aan rondpunt richting De Pinte

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Wat gebeurt wanneer?

De gemeente De Pinte en de stad Gent hebben het ontwerp van de wegenisplannen goedgekeurd. Op het grondgebied van Stad Gent dienen er grondverwervingen te gebeuren. Deze procedure is inmiddels opgestart en zal normaal gezien een tweetal jaar duren. We lichten de bewoners hierover tijdig in via bewonersbrieven.

Nadat de grondverwervingen zijn afgerond komen eerst de nutsmaatschappijen langs om leidingen voor o.a. elektriciteit, gas, drinkwater en telecom te vernieuwen waar nodig. Ook over die werken krijgen de bewoners vooraf bewonersbrieven.

De eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen pas nadat alle werken aan de nutsleidingen klaar zijn.

Meer weten over dit project?

Bekijk hier de presentatie van de infoavond PDF (3.27 MB)

Locatie