Toekomstbeeld Jan Dhondtstraat
Toekomstbeeld Jan Dhondtstraat

Project Jan Dhondtstraat

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Jan Dhondtstraat. De voorontwerpplannen zijn klaar.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oud Gentbrugge
Wegenwerken

Projectzone

  • Jan Dhondtstraat
  • Vanaf kruispunt Vredestraat
  • Tot en met kruispunt Kliniekstraat

Integrale heraanleg

De Jan Dhondstraat krijgt een volledig nieuwe aanleg. Dit betekent dat zowel de riolering als de bovenliggende weginfrastructuur volledig vernieuwd en vervangen worden. We vormen de straat om tot woonerf.

Woonerf

In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. De Jan Dhondtstraat wordt zo een autoluwe straat waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt. 

Inbreng van groen

Vandaag de dag is op het openbaar domein in Jan Dhondtstraat weinig groen aanwezig. Om hieraan tegemoet te komen voorzien we in de nieuwe voorontwerpplannen bomen en straatgeveltuintjes waar mogelijk. Ook de twee kruispunten met de Vredestraat en de Kliniekstraat maken we veiliger dankzij een groenere en efficiëntere inrichting.

Inzetten op veiligheid

Door in de straat op 2 plaatsen een rijbaankussen te voorzien, remmen we de snelheid voor gemotoriseerd verkeer af en verhogen we de verkeersveiligheid in de straat.

Rijrichtingen

Om het comfort en de verkeersveiligheid in de straat te verhogen, krijgt de Jan Dhondtstraat enkelrichtingsverkeer met de rijrichting van de Vredestraat naar de Kliniekstraat zoals voorzien in het wijkmobiliteitsplan voor Oud Gentbrugge.

Riolering

Samen met de heraanleg van de weg komt er ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden. In bepaalde situaties moeten eigenaars dan afkoppelen.

Het filmpje over afkoppelen vind je hier.

Het meest recente ontwerpplan

bekijk het hier PDF (910.14 kB)

Lees hier

de presentatie over het voorontwerpplan PDF (4.67 MB)

Locatie