Project Hertstraat en omgeving

De Stad Gent en Farys plannen de volledige heraanleg van de Hertstraat en omgeving.

Toekomstbeeld Hertstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Binnenstad
Wegenwerken

Projectgebied

  • Hertstraat
  • Buffelstraat
  • Alpacastraat
  • Keviestraat
  • Takkebosstraat
  • Langhalsstraat

Alle zes straten worden woonerf

Het nieuwe ontwerp wil inzetten op een leefomgeving met meer kwaliteit. Een leefomgeving die ruimte biedt aan ontmoeting en groen en met aandacht
voor een rustige verkeersafwikkeling. Het voorstel is om de zes straten in te richten als woonerf en de Keviestraat, Takkebosstraat en Langhalsstraat autovrij te maken.

Met meer groen

Het nieuwe ontwerp voorziet ook veel groen in diverse vormen, gaande van grote straatgeveltuinen, tot mooie zuilvormige bomen, met wadi’s en waar
mogelijk met slingergroen. Een groene omgeving waar buurtbewoners in contact staan met de natuur, maar toch dichtbij het centrum.

De riolering wordt grondig vernieuwd

FARYS staat in voor de heraanleg van de riolering.

Wat vooraf ging

 

Timing

Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt u tijdig op de hoogte.
 

De meest recente bewonersbrief

over het uitstel van de werken PDF (111.48 kB)

Locatie