Project Goed­le­venstraat

De Stad Gent en Farys plannen de heraanleg van een deel van de Goedlevenstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oostakker
Wegenwerken

Projectzone

De Goedlevenstraat: van het kruispunt met de Waterstraat/Krijtestraat tot aan de Maalderijstraat.

Ontwerp

De herinrichting van de Goedlevenstraat (deel) zal gebeuren zoals in de heraangelegde Groenstraat (het deel tussen de Gentstraat en het kruispunt met de Goedlevenstraat).

Rijweg en groen

  • We leggen de rijweg aan in asfalt.
  • De parkeerstroken krijgen kasseien en waar mogelijk komen plantvakken.
  • De aansluiting met de diverse zijstraten richten we volledig anders in. We versmallen de rijweg en er komen grote plantvakken aan beide zijden van de rijweg.

Openbaar vervoer

  • Er komen een aantal aanpassingen in het openbaar vervoersnet.
  • Er komt busbediening in een deel van de Goedlevenstraat. Dit heeft een impact op de inrichting van de Goedlevenstraat tussen de Edgard Tinelstraat en de Maalderijstraat. 
  • We leggen bushaltes aan in de straat

Nieuwe riolering

De straat krijgt een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Timing

  • De nutswerken voor de vernieuwing van water, elektriciteit, telecommunicatie enz. zijn afgerond.
  • De wegen- en rioleringswerken zijn uitgesteld tot 2026: bewonersbrief

Locatie