Project Evergemsesteenweg- toekomstbeeld kruispunt Spesbroekstraat
Evergemsesteenweg toekomstbeeld kruispunt Spesbroekstraat

Project Evergemsesteenweg

De Evergemsesteenweg krijgt een integrale vernieuwing vanaf 16 augustus 2022.

Project in ’t kort

In uitvoering
Wondelgem
Wegenwerken

De Stad Gent en FARYS vernieuwen de Evergemsesteenweg integraal. De straat krijgt een volledig nieuwe weginfrastructuur en een nieuw rioleringsstelsel. In het voorjaar van 2022 organiseerden we een infomoment voor de buurtbewoners. De presentatie hiervan vind je hieronder.

Projectgebied

In dit project pakken we de volledige Evergemsesteenweg aan, tussen de Industrieweg en het kruispunt met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat . Het kruispunt behoort ook nog tot het projectgebied en krijgt een integrale heraanleg.

Ontwerp

Over het volledige traject komen er brede, aangename voetpaden. De rijweg zelf wordt uitgevoerd in asfalt en is overal breed genoeg om het busverkeer in twee richtingen door te laten. De heraanleg van de Evergemsesteenweg kadert binnen het fietsfonds. Er is bij het ontwerp dan ook bijzonder veel aandacht voor de uitbouw van een veilige fietsinfrastructuur.

Tussen Industrieweg en Vledermuisstraat

In dit gedeelte van de Evergemsesteenweg komen volwaardige, brede fietspaden aan beide zijden van de rijweg. De fietspaden grenzen aan de rijweg, maar liggen hoger en zijn op die manier ook veiliger.

Aan de zijde met de even huisnummers ligt er ook een parkeerstrook tussen het fietspad en het voetpad. Bomen zorgen voor een groene toets in de parkeerstroken en voorzien we op regelmatige afstanden.

Tussen de Vledermuisstraat en het kruispunt met de Vierweegsestraat

In dit gedeelte van de Evergemsesteenweg is de weg te smal om volwaardige fietspaden te voorzien. Hier voorziet het ontwerp in fietssuggestiestroken.
Parkeren blijft mogelijk tussen de Vledermuisstraat en ca. huisnummer 24. Vanaf ca. huisnummer 24 en het kruispunt met de Vierweegsestraat verdwijnt het parkeren.

Plannen

Ontwerpplan deel 1: van de Industrieweg tot de Kwikstaartlaan

Ontwerpplan deel 2: van de Spesbroekstraat tot aan de Lieve

Ontwerpplan deel 3: van de Lieve tot het kruispunt met de Vierweegsestraat

Nieuwe riolering

FARYS vernieuwt de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Regen- en afvalwater worden dan gescheiden afgevoerd.

Timing

  • 16 augustus 2022 en duurt tot april 2023: we werken van de Benninsbrugstraat tot en met Haagbeuklaan (fase 1 van de werken)
  • april 2023 tot het najaar van 2023: we werken vanaf de Haagbeuklaan tot en met Vierweegse (fase 2)
  • april 2023 tot het najaar van 2023: we werken we aan kruispunt Vierweegse (fase 3)
  • najaar 2023 tot begin 2024: we werken van de Benninsbrugstraat tot en met de Spesbroekstraat (fase 4)
  • begin 2024 tot het zomerbouwverlof van 2024: we werken van de Spesbroekstraat tot en met de Industrieweg (fase 5) 

Opgelet: deze timings zijn onder voorbehoud van onvoorziene weers- en of werfomstandigheden.

 

Bewonersbrief van juli 2023

bouwverlof 2023 DOCX (865.74 kB)

Met de steun van

Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid

Locatie