Project Ever­gem­se­steen­weg

De Evergemsesteenweg krijgt een integrale vernieuwing vanaf 16 augustus 2022.

Project in ’t kort

In uitvoering
Wondelgem
Wegenwerken

De Stad Gent en FARYS vernieuwen de Evergemsesteenweg integraal. De straat krijgt een volledig nieuwe weginfrastructuur en een nieuw rioleringsstelsel. In het voorjaar van 2022 organiseerden we een infomoment voor de buurtbewoners. De presentatie hiervan vind je hieronder.

Projectgebied

In dit project pakken we de volledige Evergemsesteenweg aan, tussen de Industrieweg en het kruispunt met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat. Het kruispunt kreeg ook een integrale heraanleg.

Ontwerp

Over het volledige traject komen er brede, aangename voetpaden. De rijweg zelf wordt uitgevoerd in asfalt en is overal breed genoeg om het busverkeer in twee richtingen door te laten. De heraanleg van de Evergemsesteenweg kadert binnen het fietsfonds. Er is bij het ontwerp dan ook bijzonder veel aandacht voor de uitbouw van een veilige fietsinfrastructuur.

Tussen Industrieweg en Vledermuisstraat

In dit gedeelte van de Evergemsesteenweg komen volwaardige, brede fietspaden aan beide zijden van de rijweg. De fietspaden grenzen aan de rijweg, maar liggen hoger en zijn op die manier ook veiliger.

Aan de zijde met de even huisnummers ligt er ook een parkeerstrook tussen het fietspad en het voetpad. Bomen zorgen voor een groene toets in de parkeerstroken en voorzien we op regelmatige afstanden.

Tussen de Vledermuisstraat en het kruispunt met de Vierweegsestraat

In dit gedeelte van de Evergemsesteenweg is de weg te smal om volwaardige fietspaden te voorzien. Hier zijn wel fietssuggestiestroken aangebracht.
Parkeren blijft mogelijk tussen de Vledermuisstraat en ca. huisnummer 24.

Plannen

Ontwerpplan deel 1: van de Industrieweg tot de Kwikstaartlaan

Ontwerpplan deel 2: van de Spesbroekstraat tot aan de Lieve

Ontwerpplan deel 3: van de Lieve tot het kruispunt met de Vierweegsestraat

Nieuwe riolering

FARYS vernieuwt de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Regen- en afvalwater worden dan gescheiden afgevoerd.

Timing

  • najaar 2023 tot april 2024: we werken van de Benninsbrugstraat tot en met de Evergemsesteenweg 195 (fase 4)
  • april 2024 tot het zomerbouwverlof van 2024: we werken van de Spesbroekstraat tot en met de Industrieweg (fase 5) 

Opgelet: deze timings zijn onder voorbehoud van onvoorziene weers- en of werfomstandigheden.

 

Bewonersbrief van oktober 2023

Aankondiging fase 4 van de werken vanaf 13 november 2023 PDF (271.52 kB)

Met de steun van

Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid

Locatie