Ambassadeurs van Gent, kind- en jeugd­vrien­de­lij­ke stad

Maak kennis met onze geëngageerde Gentse ambassadeurs.

Jong & Wijs prijs winnaars

Een kindvriendelijke stad wordt niet gemaakt door het beleid alleen, alle Gentenaren en Gentse organisaties kunnen mee bouwen aan dit verhaal.

De inspanningen om Gent kind- en jeugdvriendelijk te maken worden elke dag door velen al geleverd. Een aantal van deze geëngageerde mensen werd gevraagd om ambassadeurs te worden van Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad. Via het netwerk van ambassadeurs willen we graag iedereen met een hart voor kinderen en jongeren uitdagen om mee te stappen in dit verhaal.

Wat doet een ambassadeur?

Ambassadeurs zijn burgers (individueel of vanuit een organisatie) die een engagement aangaan om het verhaal van Gent als kind- en jeugdvriendelijke stad uit te dragen en anderen hierrond te inspireren. Het gaat over mensen die in Gent wonen en/of in Gent verantwoordelijk zijn voor een vereniging/initiatief die/dat bijdraagt tot het kind- en jeugdvriendelijk verhaal. Een ambassadeur zet zich actief in om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken (bijv. in vrijwilligerswerk voor jeugd, oog hebben voor jeugd vanuit de job als werknemer, bedrijfsleider, enz.)

De ambassadeurs vormen samen met de kindersecretaris een netwerk. Ze dragen de boodschap uit dat Gent volop inzet op kind- en jeugdvriendelijkheid en hun achterban inspireren om hier ook toe bij te dragen. Ook onderling wisselen zij informatie en kennis uit en kunnen er nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ze nemen bovendien een engagement op in het traject Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad door bijvoorbeeld advies te geven, een klankbordrol op zich te nemen, signalen door te geven...

programma

Maak kennis met de ambassadeurs

 • Eva Willemyns

  groepsleider en mede-oprichtster scouts Meulestede, winnaar Jong & Wijs prijs 2016 in de volwassenencategorie

  Meer weten about Eva Willemyns
  Eva Willemyns - k&jvs ambassadeur
 • Guy Taffijn †

  Guy was zaakvoerder van De Biotoop. Hij is in april 2022 overleden. We herinneren hem als een actief en geëngageerd ambassadeur.

  Meer weten about Guy Taffijn †
  Guy Taffijn (De Biotoop)
 • Wim Beelaert

  algemeen coördinator van KAA Gent Foundation, de maatschappelijke werking van KAA Gent, organiseert en ondersteunt sociaal-emancipatorische projecten voor Gentenaars uit kansengroepen

  Meer weten about Wim Beelaert
  Wim Beelaert - k&jvs ambassadeur
 • Wim Van Leeuwen

  zaakvoerder bij Coaster consulting en coördinator inhoudelijk beleid bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerkingen (VDS)

  Meer weten about Wim Van Leeuwen
  Wim Van Leeuwen - k&jvs ambassadeur

Vragen over de ambassadeurs?

Contacteer de Kindersecretaris