Meer parken, natuur en bos

Hoe willen we Gent groener maken? Wat staat er precies in het groenstructuurplan?

zicht op Rabotpark en stadscentrum

Groen is er in verschillende vormen. In een park kunt u sporten en spelen of van de rust genieten. In een moeras viert de natuur hoogtij. Voor wandelaars zijn bossen favoriete bestemmingen. Bomen en open weiland geven vorm aan het landschap. En groen heeft ten slotte ook een grote invloed op het klimaat.

Een plan in laagjes

Het groenstructuurplan bekijkt al die verschillende soorten groen. Het is een plan in laagjes. Het totaalplaatje kan opgesplitst worden in de lagen ‘recreatief groen’, ‘bos’, ‘natuur’, ‘landschap’ en ‘klimaatgroen’. Voor elk van die lagen geeft het groenstructuurplan doelstellingen weer en kaarten die tonen hoe we die willen realiseren.

Hink-stap-sprong

Elke laag binnen het groenstructuurplan is opgebouwd als een hink-stap-sprongplan: dicht bij huis vindt u klein groen. U maakt een stap naar groter groen in de wijk en springt uiteindelijk naar één van de vier groenpolen. Die groenpolen zijn grote park- en natuurgebieden van meer dan 100 hectare. Ze liggen gedeeltelijk ook op het grondgebied van de buurgemeenten.

Geen eilanden, maar een netwerk

De groene ruimte mag zich niet beperken tot geïsoleerde eilanden. Om goed te kunnen functioneren heeft het groen samenhang nodig. Dan kunnen wij fietsen van park naar park en kan een mus van struik naar struik fladderen om soortgenoten en voedsel te vinden.

Bovendien moet iedereen in zijn buurt van een park kunnen genieten.

Een ideale groenstructuur bestaat daarom uit een netwerk van grote en kleine oppervlaktes die goed gespreid en met elkaar verbonden zijn.