Verzoekschriften aan organen van de gemeente

Burgers hebben het recht om verzoekschriften, ondertekend door een of meer personen, schriftelijk bij organen van de gemeenten in te dienen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn, opdat deze in behandeling kan worden genomen.

De organen van de gemeente zijn:

  • de gemeenteraad;
  • het college van burgemeester en schepenen;
  • de burgemeester;
  • de voorzitter van de gemeenteraad;
  • de algemeen directeur;
  • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn opdat deze in behandeling kan worden genomen.

Een vraag kan niet als verzoekschrift worden beschouwd en bijgevolg niet in behandeling worden genomen wanneer:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  • louter een mening wordt verkondigd en geen concrete vraag wordt gesteld;
  • de vraag anoniem werd ingediend, zonder vermelding van naam, voornaam en adres;
  • het taalgebruik ervan beledigend is.

Hoeveel kost het?

Je kan gratis een verzoekschrift indienen.

Wat heb ik nodig?

Je het verzoekschrift per mail of per brief indienen, bij voorkeur naar bestuursondersteuning@stad.gent.

 

Welke stappen zijn er?

Het verzoekschrift moet niet voldoen aan specifieke vormvoorschriften. 

Zijn er uitzonderingen?

Er zijn geen uitzonderingen.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn