De Gentse wijkregisseurs

De Gentse wijkregisseurs vormen een spilfiguur in de 25 Gentse wijken. Maak kennis met hen en kom te weten wat ze zoal doen.

overlegmoment buiten met burgers

We gaan voluit voor een aangename stad en 25 wijze wijken met sterk betrokken burgers. Zij moeten zoveel mogelijk mee kunnen weten, zeggen, doen en beslissen.

Een stad als Gent staat voor heel wat uitdagingen. Dat vraagt om een slimme aanpak en veel afstemming. Werk dat vaak achter de schermen gebeurt. De wijkregisseurs spelen hier een belangrijke rol. 

Verder willen we het stedelijk beleid zo goed mogelijk afstemmen: op de eigenheid van de wijken en op de leefwereld van de Gentenaren. De wijkregisseurs houden daarom permanent voeling met hoe de Gentenaars hun stad en wijk ervaren. Dat alles in de superdiverse samenleving die Gent vandaag is.

programma

Taken en rollen van de wijkregisseur