Orga­ni­sa­tie­struc­tuur van het stadsbestuur

Het organisatiemodel legt de klemtoon op resultaatgericht, klantvriendelijk en zuinig werken.

Organisatiestructuur Stad Gent en OCMW Gent 

Op 1 januari 2015  werd de eerste stap gezet in een volledig vernieuwd organisatiemodel voor Stad Gent én OCMW Gent. Het is de bedoeling dat de overheidsbedrijven klaar zijn om verschillende uitdagingen aan te gaan, flexibel in te spelen op nieuwe maatschappelijke trends en daarbij ook zuinig en efficiënt te werken. Daarbij ligt de klemtoon op transparante en doel- en klantgerichte dienstverlening. 

Sinds 2019 werken de Stad en het OCMW Gent nog nauwer samen op basis van het decreet lokaal bestuur. 

De komende jaren kunnen er dus nog geregeld wijzigingen in het organogram komen n.a.v. de nauwere samenwerking.

Bekijk hier het meest recente organogram (dd. 01/09/2023)Je vindt er alle verschillende departementen en diensten van de Stad Gent en het OCMW Gent in terug.

 Zin om zelf deel uit te maken van deze organisatie? Solliciteer dan voor een van onze vacatures.

Ondersteunend managementteam 

Artikel 179 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is.
 
In Gent is het samengesteld uit:
  • de algemeen directeur
  • de financieel directeur
  • de strategisch coördinator
  • de verschillende departementshoofden
Het managementteam coördineert de stads- en OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie en bewaakt onder meer de eenheid in werking; de kwaliteit van de organisatie; de werking van onze diensten en de interne communicatie.

Daarnaast vormt het managementteam ook een belangrijke schakel tussen de administratie en de politieke bestuurders van de stad.

Ombudsdienst Stad Gent

Heb je een klacht ingediend over een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent of Ivago en vind je dat de betreffende dienst er onvoldoende op reageerde? Dan kan je de Ombudsdienst van de Stad Gent contacteren.