Belasting pompen

Pompen geplaatst voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen.

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft een belasting op de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn palende aan of op de openbare weg of op privaat terrein.
De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezig pomp(en). 

Opgelet: sinds 01/01/2022 is het reglement aangepast. 

Voor al je vragen en/of aanpassingen i.v.m. de milieuvergunning(en):

Veranderingen van ingedeelde activiteiten ten opzichte van de vergunde toestand moeten door de uitbater aangevraagd worden via het Omgevingsloket .
Gehele of gedeeltelijke stopzettingen van klasse 1 en 2 inrichtingen moeten gemeld worden via het Omgevingsloket.
Wanneer een klasse 3 inrichting niet langer actief is, volstaat het om dit per mail te melden aan de Dienst Milieu en Klimaat.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de eigenaar van de pomp.

 

Hoeveel kost het?

Zie Artikel 3. van het reglement.

De belasting is ineens en voor het gehele jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezige pompen.
De belasting is verschuldigd per vestiging.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur. Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Regelgeving

Belasting op de pompen