Administratieve toeslagen (Retributies en Opcentiemen)

Hieronder een overzicht van alle aanvullende belastingen.