Belastingreglement op taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 28 september 2020
Datum van bekendmaking
dinsdag 13 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 een belasting op de door het college van Burgemeester en Schepenen verleende vergunning voor taxi’s en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) en dit overeenkomstig de bepalingen van het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg van 20 april 2001 dat later meermalen werd gewijzigd.