Waals parlement doet in Gent inspiratie op voor strijd tegen discriminatie

De delegatie van het Waalse parlement heeft vooral interesse in de praktijktesten die de Stad sinds 2014 inzet in de strijd tegen...

Een delegatie van het Waalse parlement bezoekt op vrijdag 21 februari 2020 de stad om zich te laten inspireren door het Gentse antidiscriminatiebeleid. De delegatie heeft vooral interesse in de praktijktesten die de Stad Gent al sinds 2014 inzet in de strijd tegen racisme en andere vormen van discriminatie.

Interesse voor praktijktesten groeit

De bestrijding van discriminatie bij aanwervingsprocedures is opgenomen in het Waalse regeerakkoord. De Waalse regering neemt zich voor een wettelijk kader in te voeren om de regels voor praktijktesten te organiseren, in de eerste plaats op de arbeidsmarkt. Om dit goed voor te bereiden, organiseert het Waalse parlement nu een werkbezoek aan Gent. De delegatie bestaat uit zo'n 20 parlementariërs.

De parlementsleden krijgen onder meer een uiteenzetting over het Gentse antidiscriminatiebeleid. Professoren Stijn Baert en Pieter-Paul Verhaeghe, van respectievelijk de UGent en de VUB, zullen hun ervaringen ter zake delen.

De belangstelling voor praktijktesten neemt toe. Er wordt kennis uitgewisseld tussen de Vlaamse centrumsteden, en ook het Waals parlement toont interesse in de aanpak die Stad Gent ontwikkelde. Het Brussels Gewest maakte praktijktesten wettelijk mogelijk in 2018. Antwerpen, Gent, Genk, Mechelen en Kortrijk namen praktijktesten op in hun bestuurs­ak­koord. Gent maakt school in de strijd tegen discriminatie, dat doet ons uiteraard veel plezier.

Astrid De Bruycker , schepen van Gelijke Kansen

Gentse aanpak werkt

Gent is een pionier op het vlak van praktijktesten in Vlaanderen en Europa. De Stad organiseerde 6 jaar geleden al praktijktesten op de Gentse private huurmarkt. Daaruit bleek dat mensen met een handicap, mensen met een andere origine, anderstaligen en mensen die leven van een uitkering tot een derde minder kans hadden om uitgenodigd te worden voor een bezichtiging van de woning.

Na een brede sensibiliseringscampagne en overleg met de sector werd een tweede en een derde keer getest. Intussen organiseerde Unia vorming op maat en uiteindelijk ook bemiddeling voor hardleerse makelaars. Na 4 jaar bleek dat geen enkele makelaar nog discrimineerde. Praktijktesten verminderen duidelijk discriminatie in het eerste contact met een makelaar. Om een ‘flitspaaleffect’ te behouden, zal de Stad Gent de praktijktesten op de private woningmarkt deze legislatuur hernemen.

Ook op de arbeidsmarkt

Net als de Waalse regering wil de Stad Gent starten met praktijktesten op de arbeidsmarkt. De Stad zal een onderzoek laten uitvoeren op sectoraal niveau naar mogelijke discriminatie op de Gentse arbeidsmarkt. Er zal worden getest op herkomst, gender, handicap en leeftijd. De Stad is momenteel op zoek naar een wetenschappelijke instelling om de praktijktesten op de arbeidsmarkt te begeleiden.

Met praktijktesten wordt een ondergerapporteerde problematiek op een wetenschappelijke manier in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van de testen zal de Stad Gent waar nodig en samen met de betrokken sectoren oplossingen uitwerken. De praktijktesten kaderen bovendien binnen een breder antidiscriminatie- en werkgelegenheidsbeleid. Zo zal de Stad deze legislatuur werkgevers beter ondersteunen in het uitwerken van hun diversiteitsbeleid. De Stad gaat daarbij in dialoog met de werknemers- en werkgeversorganisaties, net als met de belangenorganisaties, Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.