Tweede ronde wijkbudget van start: 3,85 miljoen euro voor laatste 14 wijken

Bewoners van de laatste 14 wijken hebben tot eind november 2022 de tijd om een idee voor een project in te dienen.

De tweede en laatste ronde van het wijkbudget gaat vandaag, op woensdag 14 september 2022, van start. Bewoners van de laatste 14 wijken hebben tot eind november 2022 de tijd om een idee voor een project in te dienen. In juni 2023 beslissen uitgelote wijkpanels welke projecten een budget ontvangen.

De eerste ronde van het wijkbudget werd afgesloten in oktober 2021. Na een beoordeling door gelote wijkpanels, online stemmingen en gesprekstafels werd er in totaal 2,4 miljoen euro verdeeld over 56 projecten in 11 wijken. De initiatiefnemers van die projecten zijn op dit moment bezig om hun plannen te realiseren. Een overzicht van die projecten vind je hier.

Vandaag, op 14 september 2022, start de tweede en laatste ronde. Bewoners van de laatste 14 wijken hebben tot 30 november 2022 de tijd om een idee voor hun wijk in te dienen via www.wijkbudget.gent. De budgetten per wijk gaan van 150.000 tot 350.000 euro, afhankelijk van het bewonersaantal en de mate van kwetsbaarheid van de wijk. In totaal is er 3,85 miljoen euro beschikbaar.

Nooit eerder ging zo veel budget rechtstreeks naar initiatieven van Gentenaars. Dat loont. De realisaties in de eerste 11 wijken brengen dynamiek en spelen in op de noden. Ook in de 14 wijken die nu aan zet zijn, zullen ongetwijfeld een pak Gentenaars de uitdaging aangaan. Samen stad maken begint in je wijk.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie

Het proces van het wijkbudget verloopt in voortdurende dialoog met de wijkbewoners en de Stad Gent. Projecten moeten dan ook gedragen zijn door de wijk en moeten realiseerbaar zijn in twee jaar tijd. In juni 2023 volgt de beslissing over welke ideeën een budget ontvangen.

Gelote wijkpanels selecteren de projecten

Nieuw tot slot is dat er deze keer in élke wijk met een geloot wijkpanel wordt gewerkt om projecten te selecteren. In elke wijk ontvangen 500 uitgelote Gentenaars deze week een brief met een uitnodiging om deel te nemen aan de panels. Daaruit wordt per wijk telkens een diverse groep van 20 leden geselecteerd. Het systeem van gelote wijkpanels kon in de eerste ronde op veel bijval rekenen en werd positief geëvalueerd. Meer daarover lees je hier.

Naam wijk met beschikbaar wijkbudget in euro

Binnenstad, 350.000

Bloemekenswijk, 300.000

Ledeberg, 300.000

Mariakerke, 250.000

Nieuw Gent – UZ, 250.000

Oud Gentbrugge, 250.000

Rabot-Blaisantvest, 350.000

Sint-Denijs-Westrem – Afsnee, 150.000

Sluizeken-Tolhuis-Ham, 350.000

Stationsbuurt-Noord, 300.000

Stationsbuurt-Zuid, 200.000

Watersportbaan-Ekkergem, 250.000

Wondelgem, 300.000

Oostakker, 250.000