Eerste ronde wijkbudget afgerond: 2,4 miljoen euro voor 56 projecten

In totaal gaat er in deze eerste ronde 2,4 miljoen euro naar 56 projecten verdeeld over 11 wijken.

Na de beoordeling door de gelote wijkpanels, de online stemming en de gesprekstafels zijn alle wijkbudgetprojecten gekend. In totaal gaat er in deze eerste ronde 2,4 miljoen euro naar 56 projecten verdeeld over 11 wijken. De initiatiefnemers kunnen begin 2022 aan de slag om hun projecten te realiseren.

Eind 2020 werden 473 ideeën ingediend. Dat vertaalde zich eind mei 2021 in 113 plannen. Daarvan voldeden midden juli 85 plannen aan de criteria. In 4 van de 11 wijken bleek het budget toereikend en werden de projecten al in juli toegekend. In de 7 andere wijken waar de initiatiefnemers meer budget vroegen dan er beschikbaar was, konden de wijkbewoners zelf de knoop doorhakken. Daarbij werden 3 verschillende manieren toegepast, op maat van de wijk. Midden september 2021 maakten de twee gelote wijkpanels van Drongen en Muide-Meulestede-Afrikalaan hun keuze bekend.

Tussen 10 en 26 september vond een online stemming plaats in de wijken Dampoort, Sint-Amandsberg en Macharius-Heirnis. 1.251 Gentenaars kozen er hun 3 favoriete projecten. 119 inwoners van Moscou-Vogelhoek en de Brugse Poort-Rooigem spraken dan weer hun voorkeur uit tijdens 26 gesprekstafels. Ook daar zijn de projecten nu gekend.

Met het wijkbudget geven we de Gentenaars de kans om ideeën uit te werken die inspelen op noden in de wijk en zelf te beslissen welke plannen geld krijgen. Maar liefst 56 creatieve en waardevolle projecten kunnen binnenkort van start gaan. Het wijkbudget is Gent maken met en door Gentenaars.

Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Participatie

De projecten die de eindmeet halen

In Brugse Poort-Rooigem gaat het om Buurtpaviljoen Alsberghe – Van Oost, Expeditie Malem, Ontmoetingsplek voor alle vrouwen, moeders en hun kinderen uit de Brugse Poort, en Pierkespark verwelkomt. Drie projecten eindigden met een ex aequo: Brugse Poort vochtvrij, EcoTech KIDZ – workshops voor kinderen voor een duurzame samenleving, Rooigem in woord en beeld. Met deze drie projecten wordt overlegd om het resterende budget optimaal in te zetten.

In Dampoort worden volgende projecten gerealiseerd: De Grote Tafel, De Missing Link: verbind het Bijgaardepark met het Banierpark (en de wijk), Samentuin De Bijgaard, Street Art Dampoort, en Walhalla: een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Met Wij(k) Dampoort en Scheldeoord Inclusief: speel-o-theek, was-strijk-droog ruimte volgt een gesprek om het restbudget te verdelen.

In Macharius-Heirnis krijgen Mach-H: met verenigde krachten voor een groene en warme buurt en Kajak-deelsysteem een subsidie. Met Jongerenwijkwerking wordt nagegaan hoe zij het restbudget kunnen inzetten.

In Moscou-Vogelhoek kozen bewoners voor Herintroduceer sport en groen in Moscou en Speelvogelpark: speelgroen en ontmoeting in de Vogelhoek. Met Bosrijke buitenklas en attractieve ontmoetingsplaats in wijkpark Jean Jaurèslaan, Tuinplein Ter Heide, versie 21ste eeuw, en Verfraaiing pleintje Steenbekestraat wordt bekeken wat mogelijk is met het resterende budget.

Tot slot zijn er in Sint-Amandsberg middelen voor Boulevard Planté, Het Azaleapark, een duurzame multifunctionele ontmoetingsplek voor iedereen, Het Groen Spoor en Samen park maken – een Bernadette-buurtplek in het Cirkelspark. Met Bruisend buurthuis Bernadette – regio Sleutelbloempark en Cirkelspark en Villa Anamma – het opstarten en verduurzamen van een actieve vrijwilligerswerking volgt een overleg voor het restbudget.

Het eindplaatje

In totaal levert de eerste ronde van het wijkbudget 56 projecten op, goed voor 2,4 miljoen euro budget. De initiatiefnemers krijgen vanaf januari 2022 twee jaar de tijd om hun plannen te realiseren. Ondertussen wordt het hele traject van de wijkpanels en het wijkbudget grondig geëvalueerd. In september 2022 is het de beurt aan de overige 14 wijken.