Tweede ronde wijkbudget levert 443 ideeën voor veertien wijken op

Gelote wijkpanels buigen zich nu over de voorstellen. Tegen eind juni 2023 beslissen ze in dialoog welke projecten budget ontvangen.

De tweede en laatste ronde van het wijkbudget heeft een mooie oogst opgeleverd: de Gentenaars uit de laatste veertien wijken hebben in totaal 443 ideeën ingediend. Wijkbewoners kunnen de ideeën nu verder uitwerken, gelote wijkpanels buigen zich daarna over de voorstellen.

De tweede ronde van het wijkbudget ging half september 2022 van start. Bewoners van de laatste veertien wijken konden tot eind november hun ideeën indienen en deden dat massaal. In totaal zijn er nu 443 voorstellen, met uitschieters zoals de wijk Watersportbaan-Ekkergem (83 voorstellen), Ledeberg (57) en Sluizeken-Tolhuis-Ham (47).

Zowel jongeren als ouderen en individuen als organisaties dienden ideeën in. Opvallend is dat veel ideeën inhaken op thema’s als wonen en energie, maar ook op sociale aspecten zoals armoedebestrijding, ontmoeting en burenzorg. De voorstellen variëren van een speel-o-theek, klusjes- en uitleendiensten over lokale energie- en warmtenetten tot huiswerkbegeleiding. Een volledig overzicht vind je hier.

Samen de stad maken

Om te bepalen welke voorstellen het halen, wordt deze keer in élke wijk gewerkt met een geloot wijkpanel. De wijkpanels gaan in dialoog met de initiatiefnemers en de Stad Gent tijdens verschillende bijeenkomsten. In het voorjaar van 2023 zijn er in elke wijk nog infomomenten of wandelingen waarbij initiatiefnemers hun idee toelichten aan andere bewoners en aan de Stad. Tegen eind juni 2023 volgt dan de uiteindelijke selectie door de gelote wijkpanels.

Met het wijkbudget laten we Gentenaars zelf aangeven wat hun wijk beter maakt. In de veertien wijken zijn 280 mensen geloot om ideeën te verfijnen en te beslissen welke projecten verder kunnen groeien en worden uitgevoerd. Dat zeggenschap is uniek. Meer dan ooit maken we samen de stad.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

De budgetten per wijk gaan van 150.000 tot 350.000 euro, afhankelijk van het bewonersaantal en de mate van kwetsbaarheid van de wijk. In totaal is er voor deze laatste ronde 3,85 miljoen euro beschikbaar. In de eerste ronde, die afgerond werd in oktober 2021, ging er in totaal 2,4 miljoen euro naar 56 projecten verdeeld over elf wijken.