Thuis­vac­ci­na­ties van start: 3.000 Gentenaars krijgen thuis een vaccin

De thuisvaccinaties gebeuren via de huisartsen, en via mobiele ploegen van de Stad en Eerstelijnszone Gent.

 

Ongeveer 3.000 Gentenaars krijgen vanaf woensdag 28 april 2021 thuis een vaccin tegen het coronavirus. Dat gebeurt via de huisarts, en via mobiele ploegen van de Stad en Eerstelijnszone Gent. De vaccins worden klaargemaakt in het vaccinatiecentrum, en dan via een koerier tot bij de huisartsen gebracht.

De Gentse huisartsen hebben aan de Huisartsenvereniging kunnen doorgeven wie van hun patiënten in aanmerking komt voor thuisvaccinatie. Vanaf woensdag 28 april krijgen op die manier zo'n 3.000 Gentenaars thuis een vaccin tegen het coronavirus. Het gaat om mensen die om psychische of fysieke redenen niet naar het vaccinatiecentrum kunnen komen. De vaccins worden klaargemaakt in het Gentse vaccinatiecentrum, en via een koerier geleverd aan de huisartsen. Zij kunnen dan zelf het vaccin toedienen bij hun patiënten thuis.

In eerste instantie gebruiken de huisartsen het vaccin van Pfizer. De patiënten krijgen daarvan twee dosissen, met 35 dagen ertussen. Als het vaccin van Johnson & Johnson geleverd wordt voor thuisvaccinatie, zal de Stad ook daar een beroep op doen. Daar is maar één dosis van nodig, wat logistiek eenvoudiger is.

We laten niets aan het toeval over opdat elke Gentenaar zich vlot en veilig kan laten vaccineren. We hebben extra begeleiding en hulp voorzien in het vac­ci­na­tie­cen­trum, maar voor wie het onmogelijk is om in Flanders Expo te geraken, is er nu de thuis­vac­ci­na­tie door de huisartsen. We ondersteunen hen met ervaren mobiele vac­ci­na­tie­ploe­gen die inspringen waar nodig, om ook deze vaccinaties spoedig te laten verlopen.

Rudy Coddens , schepen van Gezondheid en Zorg

Mobiele ploegen springen bij waar nodig

Om de werkdruk op de huisartsen te ontlasten, hebben de Stad Gent en Eerstelijnszone Gent ook mobiele ploegen ter beschikking. Huisartsen die aangegeven hebben dat ze hun patiënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie niet (allemaal) zelf kunnen vaccineren, kunnen daarop een beroep doen. De mobiele ploegen bestaan uit verplegers en artsen die al enkele shiften meegedraaid hebben in het vaccinatiecentrum.