Stedelijk testcentrum test enkel nog Gentenaars met lichte covid-symptomen

Mensen zonder symptomen worden niet meer getest. De Stad volgt de teststrategie van de federale overheid en wil ook de huisartsen ontlasten.

In het testcentrum op de site van het AZ Jan Palfijn zullen vanaf vrijdag 23 oktober 2020 enkel nog mensen met lichte covid-symptomen worden getest, en niet langer mensen zonder symptomen. De Stad Gent volgt zo de teststrategie van de federale overheid en wil op die manier ook de huisartsen ontlasten.

Sinds maandag 17 augustus 2020 kunnen Gentenaars die geen coronasymptomen vertonen zich registreren voor een covid-test in het stedelijke testcentrum. Wie geen symptomen vertoont, wordt vanaf vrijdag 23 oktober 2020 niet langer getest in het centrum. Vanaf dan zullen enkel nog personen met lichte covid-symptomen een afspraak kunnen maken, en enkel wanneer ze teruggekeerd zijn uit een rode zone of doorgestuurd worden door hun huisarts of de contact tracing van de Vlaamse overheid.

Ook studenten met een verblijfadres in Gent en Gentse scholieren kunnen getest worden in het centrum, mits een doorverwijzing van een hogeronderwijsinstelling of het CLB. Nieuw is dat ook individuele Gentenaars in het testcentrum terechtkunnen, na doorverwijzing van een bedrijfsarts. Collectief testen in het centrum kan daarentegen niet.

We passen de werking van het testcentrum op zeer korte termijn aan. Zo kunnen we Gentse huisartsen blijven ontlasten. Tegelijkertijd schakelen we ons in de federale teststrategie in: het testen van asymp­to­ma­ti­sche mensen met een risicocontact wordt tot en met 15 november opgeschort. We nemen deze beslissing in samenwerking met de Huis­art­sen­ver­e­ni­ging Gent.

Rudy Coddens , schepen van Gezondheid en Zorg

Bijsturingen in de werking

Het personeel in het testcentrum zal personen met lichte symptomen niet alleen testen, maar ook hun temperatuur en hartslag controleren, en de hoeveelheid zuurstof in het bloed meten via de vinger. De werkwijze om een test aan te vragen blijft dezelfde. Een afspraak maken verloopt via de website gent.testcovid.be en kan enkel na doorverwijzing. Wie de digitale aanmelding moeilijk vindt, kan voor hulp terecht op het nummer 09 210 10 40.

Licht symptomatisch

Personen met lichte symptomen hoesten bijvoorbeeld plots zonder duidelijke oorzaak of verliezen reuk- en smaakzin. Of ze combineren twee lichte klachten, zoals spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of diarree. Het gaat om symptomen waarvoor mensen in een niet-covid-periode niet onmiddellijk naar de huisarts stappen. Als de symptomen erger worden, is het belangrijk onmiddellijk de huisarts te contacteren.

Quarantaineregels aangepast

Wie positief test op corona, wordt gevraagd om zich te isoleren voor minimaal 7 dagen na het begin van de symptomen en minimaal 3 dagen zonder koorts en verbetering aan de luchtwegen. Wie een hoogrisicocontact gehad heeft maar geen symptomen vertoont, wordt door de federale overheid vanaf nu gevraagd om 10 dagen in quarantaine te gaan en daarna nog 4 dagen extra waakzaam te zijn.