Stad Gent werkt onderscheid tussen contractuelen en statutairen weg

De Stad Gent bereikte op vrijdag 13 december 2019 een akkoord met de stedelijke vakbonden ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB.

De Stad Gent heeft op vrijdag 13 december 2019 een akkoord bereikt met de stedelijke vakbonden ACV Openbare Diensten, ACOD LRB en VSOA LRB. Het belangrijkste principe in dat 'protocol' is de gelijkwaardigheid binnen elke job voor alle medewerkers. Daardoor wordt het onderscheid tussen contractuelen en statutairen weggewerkt. Een historisch protocol, waarmee de Stad Gent een omslag maakt in haar HR-beleid.

Gelijkwaardigheid als leidend principe

'Dit is een akkoord van durf, daadkracht en dialoog', zegt schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt. 'We maken moedige keuzes in functie van een modern HR-beleid met gelijke voorwaarden voor al onze medewerkers.'

Dit protocol betekent een belangrijke omslag in het HR-beleid van de Stad Gent, dat vanaf 1 januari 2020 niet meer statutair zal aanwerven. De voorwaarden voor alle 4.000 contractuele medewerkers worden zo goed mogelijk op het niveau van de statutairen gebracht, ook wat betreft pensioenopbouw. De Stad Gent biedt zo een van de meest voordelige pensioenregelingen van alle Vlaamse lokale besturen.

Wij willen één sterke ploeg van getalenteerde ambtenaren, gebaseerd op gelijk­waar­dig­heid voor dezelfde job. Ik ga dus volop voor gelijke voorwaarden voor gelijk werk. Het is gewoon niet fair dat er verschillen zijn tussen benoemden en andere ambtenaren voor hetzelfde werk.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Door de tweede pensioenpijler op te trekken van 3% naar 5,25%, zetten we belangrijke stappen richting een gelijkwaardige pen­si­oen­re­ge­ling tussen onze statutaire en onze 4.000 contractuele medewerkers.

Sami Souguir, schepen van Pensioenen

Meer koopkracht voor alle medewerkers

Het stadspersoneel schittert elke dag voor Gent en voor de Gentenaars. Daarom investeert dit stadsbestuur ook graag in de koopkracht van alle medewerkers. In 2020, 2021 en 2022 krijgen alle medewerkers ecocheques ter waarde van 150 euro per jaar voor wie voltijds werkt. In het kader van duurzaam woon-werkverkeer start de Stad met pechverhelping voor fietsers en verhoogt de fietsvergoeding van 23 cent naar 24 cent per kilometer.

Personeelsbestand krimpt niet, en wordt meer divers

Het protocol legt ook vast dat er in deze legislatuur geen vermindering komt van het aantal personeelsleden bij de Stad Gent. Zoals eerder aangekondigd, komen er extra acties om de diversiteit van het personeelsbestand te verhogen, onder andere met streefcijfers rond collega’s met een migratieachtergrond en een arbeidshandicap – respectievelijk 30% en 2% van de nieuwe aanwervingen.

Opvallend is ook dat de Stad Gent de drempels in de eigen selectieprocedures wil aanpakken door diplomavereisten minimaal te houden. Mensen die wel elders verworven competenties kunnen aantonen, krijgen zo een eerlijke kans.

We zijn de taboes in onze sociale dialoog niet uit de weg gegaan. We gaan niet verder statutair benoemen, maar wie als nieuwe medewerker in onze organisatie start, doet dit aan gelijkwaardige voorwaarden als een statutair. Uiteraard zijn er nog vragen, bedenkingen of opmerkingen, die we verder bespreken. Maar dit protocol is een nieuwe wending in ons per­so­neels­be­leid en dat vraagt moed. Ik wil de vak­or­ga­ni­sa­ties daar ook voor danken.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel