Stad Gent verwijdert borstbeeld Leopold II uit Zuidpark

Het beeld wordt naar een depot van het stadsmuseum gebracht in afwachting van verdere aanbevelingen binnen het traject dekolonisering.

De Stad Gent heeft vandaag, op 30 juni 2020, precies 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, het borstbeeld van Leopold II uit het Zuidpark verwijderd. Het beeld wordt overgebracht naar een depot van het Gentse stadsmuseum STAM in afwachting van verdere aanbevelingen binnen het traject rond dekolonisering.

Getuigenissen

Vóór het beeld werd weggehaald, namen verschillende vertegenwoordigers uit de Afrikaanse diaspora en het middenveld het woord. De aanwezige politici kozen er bewust voor om zelf niets te zeggen, maar om te luisteren naar hun boodschap.

Standbeelden wegnemen wist de geschiedenis niet, het corrigeert en maakt nieuwe geschiedenis die de dominante narratieven terecht in vraag stelt.

Mathieu Charles , Belgian Network for Black Lives

Aan zij die beweren dat wij een Amerikaans probleem importeren, zeg ik dat dit en vele andere problemen naar Amerika en de rest van de wereld zijn geëxporteerd in 1492.

Lindah Nyirenda , Gents podiumdichter/slamdichter

Duidelijk signaal

De Stad Gent besliste een week geleden dat het borstbeeld zou worden weggehaald én dat dit niet in stilte zou gebeuren. Die beslissing kwam er op vraag van de werkgroep dekolonisering, die vorig jaar werd opgericht om een participatief traject op zetten over ons koloniale verleden én de duidelijke impact van dat koloniale verleden op het heden. De Stad Gent geeft nu een duidelijk signaal dat er voor een borstbeeld van Leopold II geen plaats meer is in de Gentse publieke ruimte. Leopold II staat symbool voor een systeem gestoeld op racisme, uitbuiting en geweld.

Vandaag 30 juni 2020, komen wij hier samen om dit borstbeeld te verwijderen uit het Zuidpark. Deze symbolische actie wordt als een opluchting ontvangen bij de Congolese gemeenschap: eindelijk worden wij gehoord. Hiermee toont het Gentse stadsbestuur aan dat het enerzijds de pijn van de Afrikaanse diaspora erkent, en dat het anderzijds ook actief wil meebouwen aan een inclusieve stad waar dekoloniseren van het straatbeeld mogelijk is.

Marie-Laure Mulayi , voorzitter Umoja Gent 

Vervolgtraject

Het dekoloniseringstraject wordt verdergezet en zal zich niet beperken tot een debat over koloniale symbolen. Ook de rol van het onderwijs, het belang van de strijd tegen racisme en discriminatie, en de kennis over de koloniale geschiedenis komen bijvoorbeeld aan bod, net zoals het personeelsbeleid van de Stad Gent en de rol van de stad op internationaal vlak. Na een bijeenkomst in september volgt in november 2020 een volledig rapport met concrete aanbevelingen, dat aan het stadsbestuur wordt voorgelegd.

Dit is een eerste stap in een lange weg die we samen moeten afleggen.

Joram Kunde Boumkwo , Gentse jeugdwerker en muzikant