Stad Gent verlengt samenwerking met 'Campus Atelier' tot eind 2023

Bewoners van Nieuw Gent werken in de voormalige drankencentrale in de De Pintelaan hun ideeën uit voor de toekomst van de wijk.

De Stad Gent heeft de samenwerking met Campus Atelier verlengd tot eind december 2023. Bewoners van Nieuw Gent werken in de voormalige drankencentrale in de De Pintelaan hun ideeën uit voor de toekomst van de wijk. Zo bouwden jongeren er een indoor skatepiste, maakten bewoners bankjes en paviljoenen voor in de straten, in het park en op het Rerum Novarumplein, en stippelden ze al verschillende wandelroutes uit.

Campus Atelier speelt in op de veranderingen in het openbaar domein die deel uitmaken van het stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt'. Het atelier en de bewoners ontwerpen en bouwen constructies in afwachting van de definitieve herinrichting van de wijk. De Stad Gent heeft de samenwerking met Campus Atelier verlengd voor ruim drie jaar, tot eind december 2023.

Campus Atelier is een mooi voorbeeld van participatie. De bewoners bepalen mee hoe hun wijk er in de toekomst moet uitzien, want zij kennen die uiteraard het best. Bovendien bouwen ze er ook letterlijk aan mee door ideeën uit te proberen en samen te werken. Zo investeren we samen in de wijk én in de kansen van de bewoners.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

Zelfontplooiing van bewoners

Campus Atelier stimuleert bewoners van Nieuw Gent om zichzelf te ontplooien door hen te begeleiden, suggesties te doen en materiaal ter beschikking te stellen. De organisatie wordt ook een van de medebeheerders van de wijkwerkplaats die de Stad wil inrichten in het gebouw van de voormalige parochiale Kring op het Rerum Novarumplein. Dat wordt een atelier waar wijkbewoners kunnen klussen, waar ondernemerschap kan ontstaan en groeien, en waar mensen een activeringstraject op maat kunnen volgen. In samenwerking met andere buurtorganisaties zet Campus Atelier ook in op een voldoende en duurzaam vrijetijdsaanbod in de wijk.

Zo was Campus Atelier afgelopen weekend samen met Circusplaneet, Film Fest Gent en de Plantrekkerij trekker van het Kleurrijk Kunstenfestival met acrobatie en een filmvoorstelling in de Kikvorsstraat. De organisatie wil de komende weken op dezelfde plek allerlei activiteiten organiseren samen met bewoners.